dilluns, 4 de gener de 2010

Els signes de puntuació (3). El punt. Adreçat a tot l'alumnat.El punt serveix per indicar que una frase és semànticament completa i gramaticalment independent. Pot ser punt i seguit o punt i a part, segons el grau de relació que hi hagi entre la frase que acaba i la que segueix. Aquest signe tipogràfic se situa sense deixar cap espai darrere l'última lletra i deixant-ne un abans de la següent.


Els usos principals del punt són aquests:

1. Serveix per marcar el final d'una frase.

2. També s'utilitza en les abreviatures.

3. S'usa per separar els apartats dels articles de les disposicions administratives i de les lleis:

Ex: L'article 77.5 de la Llei de procediment administratiu diu...

En canvi, el punt no es fa servir en els casos següents:

1. En els indicadors o els rètols que donen instruccions o informen:

Ex: No fumeu.
Sala d'espera.

2. Després del nom i els cognoms situats sobre o sota la signatura.

3. Al final de la indicació del lloc i la data situada de manera aïllada del cos del text, com pot ser en una carta.

4. Tampoc no s'utilitza al final d'un títol o d'un subtítol si estan aïllats del text i l'encapçalen.

5. Si la frase acaba amb el punt d'una abreviatura o amb punts suspensius no s'ha de posar el punt final.

!!EXERCICI:
-Escriu vuit oracions fent un ús adequat i correcte del punt.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;