dilluns, 18 de gener de 2010

Accent diacrític. Breu repàs. Adreçat a tot l'alumnat.Hi ha mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre.
Per exemple:

déu ('divinitat') / deu ('10', 'font', verb)

món ('univers') / mon ('el meu')

nét ('fill d'un fill') / net ('sense brutícia')

sòl ('terra') / sol ('astre', 'sense companyia', 'solament')

pèl ('vellositat') / pel (contracció de per i el)

En plural, l'accent d'aquests mots es conserva si hi continua havent perill de confusió:
déus, néts, sòls, pèls.

En canvi, quan no cal distingir mots coincidents, la forma de plural perd l'accent. Per exemple: el plural mons (del singular món) no s'accentua, ja que no es confon amb el plural de mon (mos): el món, els mons; mon pare, mos pares.

Altres casos de plural que no s'accentuen són:

mà, mans ('extremitat') / ma, mes ('la meva', 'les meves')rés, resos ('pregària') / res ('cap cosa')ús, usos / us (pronom: us saluda)

L'accent diacrític es conserva en la formació de mots derivats o compostos. Per exemple:

déu, redéunét, besnét, besnéts, sòl, subsòl, subsòls, entresòl, entresòls, pèl, repèl, contrapèl...

Si el plural del mot primitiu no manté l'accent (com a món/mons, mà/mans, rés/resos, ús/usos), la forma de plural d'un derivat o un compost tampoc no s'accentua. Per exemple: món, mons, rodamón, rodamonsmà, mans, passamà, passamans.


!!EXERCICI:
-Ara que en saps més, ja pots ampliar aquesta llista de l'accent diacrític, perquè hi ha més paraules afectades.

-Explica la diferència que hi ha entre:

sòl i sol, Déu i deu, vénen i venen, bóta i bota, bé i be, i escriu una oració amb cadascuna.

4 comentaris :

Jessica ha dit...

c· Sòl(de terra) i sol(d'astre)
-El sòl a quedat mullat per culpa de la pluja.
-Avui el sol calenta molt.

· Déu(divinitat) i deu(número 10)
-Moltes persones diuen de Déu no va existir.
-En l'examen de demà treure un deu.

· Vénen(verb venir) i venen(acció de vendre)
-Avui vénen els teus cosins.
-és venen llibres en Català.

· Bóta(recipient del vi) i bota(calçat)
-Passa'm la bóta de veure una mica de vi.
-Haig d'anar a recogui la meva bota al sabater.

· Bé(correcte) i be(xai)
-El professor em va dir que aquell exercici estava molt bé.
-Ahir vaig menjar be per sopar.

Jéssica Carbonero Quesada PPAS

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Jéssica!

T'envio les correccions:

-El sòl ha quedat mullat...
-Avui el sol escalfa molt.

-Moltes persones diuen que Déu...
-A l'examen de demà trauré un deu.

-Es venen llibres de català.

-Haig d'anar a recollir la meva bota...

La resta bé. Verifica els errors. M'anoto la teva feina. Gràcies.
JM.

agata gisela ha dit...

hola,
quin seria per a aquests seguents:
arruga,posseeix,existeix,conec.
Te que ser amb aquestes paraules :
és,sé,dóna,séc

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Ágata,

Suposo que:

és--existeix, arruga---séc, sé---conec, dóna--posseeix.

Bé, gràcies per participar al bloc.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;