dilluns, 4 de gener de 2010

Ús dels signes d'interrogació. Adreçact a tot l'alumnat.

Els signes d'interrogació i d'admiració s'utilitzen únicament al final de l'oració en català, cosa que és diferent en castellà, que s'usa a l'inici i al final de l'oració.

Per exemple:

-Que vindràs demà?

-Com és que no vas venir ahir?

-Quin dia!

-Que gran que s'ha fet aquest noi!

N.B. 1. Aquí els "ques" tenen funció de relatiu per això no s'accentuen.

2. Si l'oració és llarga (més d'una línia) cal posar signe d'exclamació i d'admiració al principi i al final. D'aquesta manera quan el lector llegeix l'oració en qüestió, podrà donar l'entonació pertinent.

!!EXERCICI:
-Escriu sis oracions, tres llargues i tres curtes on utilitzis els signes d'exclamació i d'interrogació fent un ús correcte.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;