dilluns, 18 de gener de 2010

La S i la Z. Adreçat a tot l'alumnat.
s o z (ortografia de la essa sonora)

Les paraules Teresa, calorosa o zoo contenen el so de la essa sonora, que cal distingir del so de la essa sorda (que trobem en paraules com adreça, russa o sol). Per escriure correctament aquests sons és molt important, primerament, distingir-los.

El so de essa sonora es pot escriure amb dues grafies: s (essa) i z (zeta).

.A inici de mot escrivim sempre z: Zacaries, zebra, zero, zig-zag, zona, Zuric...

.Entre vocals escrivim:

- s en la majoria de casos: camisa, crisi, desembre, Elisenda, gasela, hisenda, Isidre, Josep, museu, peresa, posar, resistir, tesi, visió...;

- z només en algunes paraules: alguns mots provinents d'altres llengües (amazona, bizantí, Bizanci, magazín, topazi, trapezi...); mots cultes compostos amb esquizo-, piezo-, rizo-, -zoic, -zou, -zoide, -zoari (esquizofrènia, rizoma, paleozoic, protozou, espermatozoide...); i alguns noms hebreus (Ezequiel, Nazari...).

.Després de consonant escrivim z: analitzar, esmorzar, horitzó, Llàtzer, pinzell, polze, organitzar, senzill...

És útil recordar que trobem essa sonora (escrita amb una sola s), per exemple:

- En el sufix -esa que expressa qualitats físiques o morals: bellesa, certesa, immediatesa, feblesa, rigidesa, validesa, riquesa... (i en plural: certeses, febleses...);

- En gentilicis com ara aranesa, holandesa, japonesa... (i en els plurals: aranesos, araneses...);

- En adjectius com ara plujosa, fabulosa, blanquinosa, abundosa... (i en els plurals: plujosos, plujoses...),

- En participis com ara atesa, entesa, impresa, tramesa... (i els plurals: atesos, ateses...).


!!EXERCICI:

-Escriu S o Z segons on calgui:

ca_a, arane_a, topa_i, trape_i, analit_ar, cri_i, hi_enda, _ero, _ebra, blanquino_a, _ona, _uric,
_ig-_ag, fabulo_a, trame_a, impre_a, te_i, pere_a, bi_antí, paleo_oic, ec_ema, de_embre, po_ar.

-Escriu una oració amb sis d'aquestes paraules.

2 comentaris :

Cristina ha dit...

!!EXERCICI:
-Escriu S o Z segons on calgui:


casa, aranesa, topazi, trapezi, analitzar, crisi, hisenda, zero, zebra, blanquinosa, zona, zuric,
zig-zag, fabulosa, tramesa, impresa, tesi, peresa, bisantí, paleozoic, eczema, desembre, posar.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Cristina!
molt bé, l'únic que (bizantí) va amb zeta.

Una abraçada.
JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;