diumenge, 21 d’octubre de 2012

Mots primitius, derivats i substantius. Adreçat a tot l'alumnat.

.El primitiu:
És el mot origen, que no ha evolucionat ni variat al llarg del temps. És la que conté l'arrel o lexema de la paraula, de la que parteix tot derivat, sense afegir ni afixos ni morfemes.

Ex:

Taula és el primitiu de tauleta.

.El derivat:
És el mot al qual afegim afixos (prefixos, infixos o sufixos) i en formem un altre derivat d'aquest. Poden modificar el significat o el sentit de la paraula.

Ex:

Feineta seria un mot derivat de 'feina' (mot primitiu).


.El substantiu:

És el nom, però sovint pot aparèixer un verb, un adjectiu o un nom substantivat.

Ex:

El blau (referit a un cotxe, per exemple).


.L'adverbi:

Poden ser de diversos tipus, però en termes generals acostumen a acabar en -ment:

.Temps:

Ara, després, tard...

.De manera / mode:

Tranquil·lament, bé, malament...

.De lloc:

Aquí, darrere, davant...

.De negació:

No, potser, mai...

.D'afirmació:

Sí, també...

.De dubte:

Depèn, potser...

.Relatius:

On, quan...

.De quantitat:

Molt, menys, poc...


.L'adjectiu:

Tots els participis són adjectius i tenen quatre formes.

Ex:

cantat, cantada, cantats, cantades.
perdut, perduda, perduts, perdudes.
dormit, dormida, dormits, dormides.
.El verb:
Per formar verbs derivats caldrà jugar amb els prefixos i les terminacions de cada conjugació:
-ar (1a), -er / -re (2a) i -ir (3a)

N.B. La llista dels afixos us facilitarà la creació de paraules. Podeu consultar-la dins la fitxa:
Ara que hem vist, les categories gramaticals bàsiques, atreveix-te a realitzar els exercicis proposats. Navegareu cercant paraules.


(Font: ca.wikipedia.org)

(Imatge extreta de: ca.wikipedia.org. Nau Victòria de Magallanes i Elcano)!!EXERCICIS:

1-Completa la següent graella:


Primitiu                Verb derivat                        Substantiu
_________            afusellar                                 _________
simetria                 __________                            _________
_________           empresonar                            __________
_________            _________                            envernissament2-Proposa un exercici similar per a què algú diferent a tu el resolgui.
3-Escriu quatre mots primitius, quatre mots derivats, quatre adverbis -ment, quatre adjectius.

4. Realitza l'exercici que s'adjunta al següent enllaç i anota'l aquí.

http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl11/scl11.htm
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;