dijous, 19 d’agost de 2010

Gramàtica d'estiu (5). Adreçat a Batxillerat i PPAS.


Quan escrivim un text administratiu, per exemple, una carta hem de tenir cura amb una sèrie de paraules i expressions que sovint utilitzem de manera incorrecta. Com que en l’oralitat, moltes d’aquestes paraules també les diguem malament, llavors, les trobem correctes i les escrivim malament. Per això cal tenir molt present aquest petit llistat d’algunes paraules i expressions d’ús corrent en l’escriptura.

Correcte (cor) i Incorrecte (inc)

-a causa de (cor)
-degut a (inc)

-a l’efecte de (cor)
-als efectes de (inc)

-al voltant de / a l’entorn de (cor)
-de l’ordre de (inc)

-amb caràcter general (cor)
-a tots els efectes (inc)

-a mesura que (cor)
-a mida que (inc)

-a mitjan maig (cor)
-a mitjans de maig (incor)

-aviat / ben aviat (cor)
-en breu (inc)

-al més aviat possible / com més aviat millor (cor)
-l’abans possible / el més aviat possible / quant abans millor (inc)

-en el moment oportú / quan serà el moment (cor)
-en el seu moment (inc)

-en relació amb / pel que fa a (cor)
-amb referència a / en relació a (inc)

-entorn de / a l’entorn de (cor)
-entorn a (inc)

-hem rebut (cor)
-acusem rebut de (inc)

-mentre esperem la vostra resposta (cor)
-a l’espera de la vostra resposta (inc)

-perquè en tingueu coneixement / perquè n’estigueu informat (cor)
-per al vostre coneixement (inc)

-quant a / pel que fa a / sobre (cor)
-en quant a (inc)

-si pot ser / si és possible (cor)
-a ser possible (inc)

-us detallo els noms de / us indico els noms de / us trameto la llista de (cor)
-us relaciono els noms de (inc)

-us informem que / us fem saber que / us comuniquem que / us fem avinent que (cor)
-posem en el vostre coneixement que (inc)

!! EXERCICIS:

-Realitza un petit escrit de deu línies i estructurat en paràgrafs, no cal que sigui un text administratiu, on utilitzis algunes de les expressions de la present fitxa de manera correcta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;