dimarts, 24 d’agost de 2010

Gramàtica d'estiu (8): Les faltes més corrents (3). Adreçat a tot l'alumnat.


Tercera i darrera part d’aquest fitxa importantíssima que serveix per qualsevol examen de català i sobretot per a Batxillerat i el PPAS. Atès que fins i tot hi ha una sèrie de trampetes a l’hora de resumir i realitzar un text i que molta gent no té presents a l’hora d’escriure. Són unes faltes o equivocacions que fan caure les notes en picat. Sempre us seran un bon resum i apèndix tenir-les agrupades i esquematitzades.


20) PER RESUMIR UN TEXT: (límit 6 FALTES) Feu l'esborrany

-No copiar mai del text, sinó explicar amb les teves paraules allò destacat.

-No donar mai opinions personals.

-No posar mai: "El text diu que...", "L’autor pensa que...", ""El text acaba dient que..." comencar i acabar sempre de manera directa.

-Usar sinònims i connectors.

21) EL TEXT DE 100 PARAULES: (límit 6 FALTES) Feu l'esborrany

-Sempre ha de tenir un títol original. El que no posaria mai ningú.

-No escriguis MAI menys de 100 paraules, ja que tindràs un zero a la pregunta. També NO PASSIS de les 110p ja que faràs més faltes.

-Estructura: 1. introducció. 2. desenvolupament: 2 o 3 paràgrafs d’idees sempre. 3. Conclusió.

-L’estructura ha de ser coherent: el mateix número de línies per cada paràgrafs. HA D’ENTRAR PER LA VISTA. SEPARA BÉ CADA PARÀGRAF.

-Nom i cognoms a sota del text, perquè representa que és un article periodístic.

-Utilitza sinònims i no repeteixis mai paraules.

-Usa connectors: En primer lloc, en segon lloc, després, d’altra banda, per exemple, finalment, en conclusió (VEURE FULL DE CONNECTORS).

22) Noms, adjectius, verbs i adverbis: (MORFOLOGIA)

Noms: és el més senzill d’escriure. Ex: cotxe, casa, taula...

Adjectius: els participis són adjectius (-at, -ada, -ats, -ades) Ex: cantat, cantada, cantats, cantades.

Verbs: qualsevol forma verbal que escriguis estarà bé. Escriu presents o infinitius, és el més fàcil:

Canto, ballo, corro, dormo, cantar, ballar, córrer, dormir...

Adverbis: acaben amb –MENT: hàbilment, ràpidament, instantàniament, càndidament...

Ex: cançó (nom) cantaire (adjectiu) cantar (verb) X (adverbi)

23) Estalvi de dièresi: (No posem dièresi)

-En paraules acabades en –US i –UM: Màrius, Contínuum, tipus...

-En infinitius, gerundis i condicionals: ballar, cantant, dormiria.

-En paraules compostes: antiimperialisme, avantpassat.

24) Els números: D-U-C

-Entre desenes i unitats posem guió i entre unitats i centenes també: dos-cents vint-i-cinc, un milió cinc-cents trenta-tres.

25) Accent diacrític: breu resum

Déu (divinitat) deu (una font, número, verb deure)

Sí (afirmació) si (condicional)

Bé (adjectiu) be (xai –animal) béns ("bienes")

Dóna (verb donar) dona (senyora)

És (verb ser) es (pronom)

Mà (extremitat) ma (posessiu)

Més (quantitat) mes (l’any en té dotze, gener...)

Móra (fruita) mora (dóna àrab)

Nét (parentiu) net (adjectiu)

Ós (animal) os (part del cos)

Véns (verb venir) vens (verb vendre)

Pèl ("bello") pel (contracció)

26) –AVA (català) -ABA (castellà)

Jo cantava, Tu cantaves, Ell cantava, Nos cantàvem, Vos cantàveu, Ells cantaven.

27) Participis irregulars: (Repassa’ls)

Imprimir: imprès (no "imprimit")

28) PER + INFINITIU (funciona al 95%)

Ex: per cantar, per dormir...

29) Frases fetes:

Llegiu les que hem treballat a classe i al blog. N’hi ha un gran llistat, tot i que també pots ampliar-lo i afegir-ne al blog. Hi ha centenars de frases fetes. S’aprenen llegint, ja que algunes costa de memoritzar-les o no poden estudiar-se pel sentit literal.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;