dimarts, 10 d’agost de 2010

Gramàtica d'estiu (4): L'accent diacrític. Adreçat a tot l'alumnat.

L’accent diacrític és un tipus d’accent que serveix per diferenciar un significat de dobles o triples significats que poden tenir algunes paraules, a més moltes d’aquestes paraules sonen igual i amb l’accent s’eviten confusions. En aquesta fitxa només pretenc recordar les més corrents, però cal saber que n’hi ha unes guantes més. Aquestes paraules les hem d’interioritzar amb contundencia i certa habilitat atès que generen infinitat de faltes d’ortografia en l’escriptura.

BÉ/BÉNS (patrimoni o adverbi)
BE/BENS (mamífer)

BÓTA/BÓTES (recipient)
BOTA/BOTES (calçat o verb BOTAR)

DÉU (divinitat)
DEU (cardinal o verb DEURE)

DÓNA/DÓNES (verb DONAR)
DONA/DONES (persona)

ÉS/SÓN (verb ESSER)
ES/SON (pronom, possessiu o ganes de dormir)

FÉU (passat verb FER)
FEU (present verb FER)

MÀ (extremitat)
MA (possessiu)

MÉS (adverbi)
MES (conjunció o trenta dies)

MÈU (d’un moix)
MEU (possessiu)

MÒLT (verb MOLDRE)
MOLT (quantitat)
MÓN (planeta)
MON (possessiu)

NÉT/-A/-S/-ES (parentesc
NET/-A/-S/-ES (absent de brutor)

ÓS (mamífer)
OS (del cos)

PÈL (vellositat)
PEL (per+el)

QUÈ (interrogatiu i darrere prepos.)
QUE (altres casos)

SÉ (verb SABER)
SE (pronom)

SÍ (afirmació)
SI (condició, nota musical o pronom)

SÒL (solar, terra)
SOL (la resta de significats)

TÉ (verb TENIR)
TE (la resta de significats)

ÚS (verb USAR)
US (pronom)

VÉNS/VÉNEN (verb VENIR)
VENS/VENEN (verb VENDRE)

VÓS (tractament personal)
VOS (pronom feble)

!! EXERCICIS:

-Amplia una mica més aquest llista de paraules de l’accent diacrític fent ús d’Internet o d’una gramàtica de la llengua catalana. Pots cercar deu paraules més i anotar breument al costat el seu significat quan porten accent i quan no en porten, com apareix a la fitxa.

-Escriu el significat amb tres o quatre paraules màxim de:
Déu, te, sòl, mòlt, os, pel, se, véns, dona, sí, més, feu, deu, ma, es.

-Escriu una oració amb cadascuna de les paraules anteriors.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;