dimarts, 3 d’agost de 2010

Gramàtica d'estiu (2): El perquè de tot plegat. Adreçat a tot l'alumnat.Sovint, una falta que és molt reiterada per l’alumnat és el perquè. De ben segur que és per la influència del castellà i per tenir a més a més, mal apresos els usos en castellà. A l’hora d’aplicar-ho en català els confonem i penso que són més senzills. Anem a veure-ho:
Hi ha quatre possibles 'perquès':

-Per què? (pregunta) va separat i amb accent obert a la E.

Perquè (resposta) va junt i amb accent obert a la E.

-El perquè de les coses (equival al ‘porqué’ castellà), aquest va junt i amb accent i té l’equivalència d’un substantiu, és a dir, el pots substituir per ‘el motiu’, ‘la causa’, ‘la qüestió’, entre altres expressions. Aquesta forma va junta i amb accent obert a la E.

-Per què no véns. (Va separat, amb accent obert a la E i sense símbol (?).

Aquest ‘perquè’ té funció d’interrogativa indirecta, vol dir que té funció d’interrogació, però el seu signe no apareixerà mai atès que és indirecta, però com si portés el signe, perquè té la mateixa funció sense portar-lo.

Per un altre costat, una altra qüestió destacada que implica als ‘perquès’ és el tema dels sinònims. Quan escrivim un text la majoria de vegades utilitzem un abús de la partícula ‘perquè’, i és que no sabem més equivalències o estructures similars? Doncs, n’hi ha diverses, per tant, hem d’evitar sigui com sigui la repetició de la partícula ‘perquè’ i usar-ne d’altres de similars perquè enriquiran el text en lloc de devaluar-lo en lèxic.

Estructures per utilitzar al lloc del famós ‘perquè’ (causa, explicació) o si més no del ‘ja que’, del qual també abusem:

‘atès que’, ‘ja que’, ‘per tal com’, ‘per tal que’, ‘com que’.

.En resum:

Si cerquem al diccionari del DIEC 'perquè' observarem que té dues ascepcions i tres valors possibles:

1. Perquè: conjunció que introdueix una clàusula subordinada en què es diu el motiu o bé el fi o l'objecte de l'acció expressada en l'oració principal. Funció causal i final.

Ex:
-No ho pot fer, perquè no té temps.
-No han sortit perquè plovia.
-T'ho dic perquè li ho facis saber.
-Vaig cridar ben alt, perquè ells em sentissin.


2. Perquè: raó per la qual. En plural seria 'perquès'. Aquest 'perquè' està substantivat.

Ex:
-No te'n sabria dir el perquè. (el motiu)
-No acabo d'entendre els perquès de les teves reaccions.
(motius, raons)

Josep Maria Corretger

!! EXERCICIS:

-Substitueix el ‘perquè de cada oració per una fórmula equivalent o similar, si pots sense repetir-la en cap oració.

.No vindré al cinema perquè faré tard.
.El perquè de les coses era molt evident.
.No ho sé segur perquè la Maria al final arribarà.
.En Joan és molt agradable perquè ja li ve de família.
.Si pogués ho faria ràpidament perquè em fascina.

-Corregeix els ‘perquès’ que creguis convenient:

.Perquè no véns al teatre a Barcelona?
.Per què segurament soparé amb la xicota.
.Has llegit el llibre de Quim Monzó El perquè de tot plegat?
.Encara no, però m’han dit que el seu perquè és divertit.
.Perquè no m’estimes.
.Per que t’he de conèixer una mica més.

2 comentaris :

jingjing ha dit...

!! EXERCICIS:-Substitueix el ‘perquè de cada oració per una fórmula equivalent o similar, si pots sense repetir-la en cap oració.


.No vindré al cinema perquè faré tard.(ja que)

.El perquè de les coses era molt evident.(motiu)

.No ho sé segur perquè la Maria al final arribarà.(per tal com)

.En Joan és molt agradable perquè ja li ve de família.(com que)

.Si pogués ho faria ràpidament perquè em fascina.(atès que)!!!EXERCICI:-Corregeix els ‘perquès’ que creguis convenient:


.Perquè no véns al teatre a Barcelona?(per què)

.Per què segurament soparé amb la xicota.(perquè)

.Has llegit el llibre de Quim Monzó El perquè de tot plegat?
(per què)

.Encara no, però m’han dit que el seu perquè és divertit.(correcte)

.Perquè no m’estimes.(correcte)

.Per que t’he de conèixer una mica més.(perquè)

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Jingjing!
per tal com no és correcta.

La 3a i la 5a dels sinònims al perquè no són correctes. La resta molt bé. Gran treball i feina!

Gràcies.
JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;