divendres, 4 d’octubre de 2013

Què cal saber de la vocal neutra? Adreçat a l'ESO.


Anomenem vocal neutra a la vocal que es troba a mig camí de la ‘a’ i de la ‘e’. Es representa així: [ə], una ‘e’ capgirada. La vocal neutra forma part del dialecte català oriental.

Ex:

-La casa és del mestre.

[ə]                              [ə]
La vocal neutra fa acte de presència quan pronunciem el mot i després l’escrivim, és quan ens sorgeixen els dubtes de si hem d’escriure una ‘e’ o una ‘a’.

Ex:

Cervesa

[ə]     [ə]


ferotge

[ə]


.LA VOCAL NEUTRA A FINAL DE MOT

1.      Podem trobar substantius masculins que acaben en –E i substantius femenins que acaben en –A:


Ex:


Un timbre, un cove (masculins)


Una petxina, una cadira (femenins)


Excepcions:


.Masculins acabats en –A:


Poeta, titella, tema...


.Femenins acabats en –E:


Febre, llebre, mare...


2.      Substantius invariables:

Són els que tenen la mateixa terminació tant per al masculí com per al femení:


-aire: un / una cantaire; un / una drapaire.


-arca: un / una patriarca; un / una monarca.


-ista: un / una dentista; un / una lampista.


-cida: un / una homicida; un / una suïcida.


3.      Adjectius:


Acaben en –E quan s’acompanyen per un substantiu masculí i acaben en –A si el substantiu és femení:


Ex:


Un vestit ample ----- una carretera ampla


Un cotxe negre ---   una bicicleta negra


Un nen pobre --- una població pobra.


4.      Adjectius invariables:


Els que sempre finalitzen amb:

-A: agrícola, belga...

-E / -BLE: lliure, enorme, uniforme, amable, impossible, despreciable.5.      Els plurals sempre s’escriuen amb –ES:


Ex:


La noia divertida --- Les noies divertides.


La llibreta petita --- Les llibretes petites.


Dins d’aquesta regla podem trobar diversos canvis ortogràfics de singular a plural:


 .De -CA (tanca) a –QUES (tanques)


.De -ÇA (caça) a –CES (caces)


.De -GA (piga) a –GUES (pigues)


.De -JA (roja) a –GES (roges)


.De –GUA (paraigua) a –GÜES (paraigües)


,DE –QUA (obliqua) a – QÜES (obliqües)


VERBS


1.      Quan la darrera vocal d’un verb és una vocal neutra, escriurem la –A:


Ex:


Corria, cantava, saluda.


2.      Quan la penúltima lletra d’un verb és una vocal neutra, escriurem una –E:


Treballaven, cantaves, ballen.


N.B. Els punts 1 i 2 dels verbs també els hem de tenir presents en les conjugacions verbals.LA VOCAL NEUTRA ALPRINCIPI I ENMIG DE MOT


.Substantius i adjectius:


Quan trobem la vocal neutra al principi o enmig de mot caldrà veure un mot de la mateixa família i veure on porta la síl·laba tònica, així podrem saber quan s’haurà d’escriure A o E.


Ex:


Ferrer----ferro


Fastigós ---fàstic.Verbs:


La tercera persona del singular del present d’indicatiu serà la qui determinarà si haurem d’escriure A o E.


Ex:


Begut---beu

Nedaves—neda


Afaitarem---afaites


.Mapa dialectal de la vocal neutra:


Zona pintada de rosa.
(Material adaptat de: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)


(Imatge extreta de: meta.wikimedia.org i esca.cat)


!!EXERCICIS:


1.      Escriu A o E segons on calgui:


N__sal, p__dra, b__ixeu, af__itaven, t__queu, v__rdós, as__, jov__, amabl__, ampl__, negr__, mal__ltia.

2.      Escriu deu paraules que s’escriguin amb E i deu més que portin A.


3.      Pensa i escriu el femení de:

Gust neutr___

Cançó neutr__


Mongeta tendr__

Noia tendr__


Poble amabl__

Mare amabl__


Carreró ampl__

Carretera ampl__


4.      Fòrum: on t’equivoques amb la vocal neutra? Escrius de manera fonètica o et guies més per l’ortografia? Raona la teva resposta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;