dilluns, 14 d’octubre de 2013

Fem senzill el sintagma adverbial (Sadv). Adreçat a tot l'alumnat.


EL SINTAGMA ADVERBIAL

La paraula més important dins de l’estructura del sintagma adverbial és l’adverbi. Hi ha diversos tipus d’adverbis, fins i tot, en alguns llibres en podeu trobar nou de diferents:

De manera o mode (repon a Com?)

De temps (respon a Quan?)

De lloc (respon a On?)

De quantitat (respon a Quant?)

D’instrument (respon a Amb què?)

De companyia (respon a Amb qui?)

Cal que sempre et facis les preguntes per tal de localitzar-los.

Ex:

-Es troba malament. (Com? Adverbi de manera)

-No arribarà fins avui. (Quan? Adverbi de temps)

-Sempre va amb el llibre de matemàtiques. (Amb què? Adverbi d’instrument)

-El disc no em va agradar molt. (Quant? Adverbi de quantitat)

-Aniré a Sabadell ben d’hora. (On? Adverbi de lloc)

-Vaig a caminar amb la Quima (Amb qui? Adverbi de companyia)

.Marcadors adverbials:

Són uns adverbis que ajuden a localitzar la tipologia de l’adverbi dins de l’oració:

Segons el significat es classifiquen en:

  • de temps (ara, després, tard, avui...)
  • de manera o mode (tranquil·lament, bé, malament...)
  • de lloc (aquí, darrere...)
  • de negació (no, potser...)
  • d'afirmació (sí, també...)
  • de dubte (depèn, potser...)
  • relatius (on, quan...)
  • de quantitat (molt, menys, poc...)


.Categoria versus funció:

És important no confondre categoria (nom, verb, adjectiu, adverbi, conjunció, determinant, pronom, conjunció, interjecció) amb la funció (CD, CI, CC, CN, Sujecte, Complement preposicional, predicatiu, atribut). L’adverbi (categoria) té la funció de Complement Circumstancial (CC).


.Pots reforçar o ampliar informació als següents enllaços:

(Adaptat i ampliat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 1r ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: marudemarbella-tallergrabado.blogspot.com)


!!EXERCICIS:

1.      Explica la diferència que hi ha entre categoria i funció. Què és més important a l’hora d’analitzar, reconèixer la categoria o la funció? Raona la teva resposta.


2.      Escriu sis oracions que continguin un adverbi de temps, de lloc, de manera, de quantitat, d’instrument, de companyia.


3.      Digues quin tipus d’adverbis hi ha a les oracions següents:

.No redacta gaire .

.Canta alegrement.

.Ve amb en Joel.

.Demà et passaré a recollir.

.Viatgem a Londres.

.Ahir va ploure molt.

.És allà!

.Vinga, ràpidament, marxem!


4.      Fòrum: Quines dificultats has trobat a l’hora de realitzar aquesta fitxa i per què? Raona la teva resposta.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;