divendres, 11 d’octubre de 2013

Fem senzill el sintagma adjectiu (Sadj). Adreçat a tot l'alumnat.


EL SINTAGMA ADJECTIVAL

En una estructura oracional on hi hagi un sintagma adjectival, la paraula més important, la que farà de nucli d’aquest sintagma serà l’adjectiu. L’adjectiu de totes maneres, no anirà mai sol, sempre s’acompanyarà del nom al que alhora qualificarà, és a dir, el matisarà, en dirà coses o estats d’ell.

Ex:

-Casa gran. (Adj)

-Guitarrista lent de toc. (Sadj)

-Xofer elegant per a la conducció. (SAdj)


.Ara pots ampliar o reforçar informació als següents enllaços:
(Material adaptat de: DIVERSOS, 2011, Llengua i literatura catalana. 1r ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: xarxanet.org)
(N.B. L'opinió de la vinyeta no deixa de ser només una idea que expressa el seu autor. Només l'he emprat per a fer l'exercici)

  


!!EXERCICIS:

1.      Subratlla els adjectius que vegis en aquestes oracions.


.Cos allargat.


.Noia simpàtica i amable.


.carreró estret.


.Em moro de fàstic.


.Ets molt carallarg.


.És un ordinador espatllat.


.El meu cotxe és força ràpid.


.La taula que has comprat és molt ampla.


2.      Escriu vuit sintagmes adjectivals.


3.      Esmenta els adjectius que trobis en la tira còmica i anota’ls aquí.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;