dimecres, 23 d’octubre de 2013

El substantiu (1). El gènere. Adreçat a tot l'alumnat.


El substantiu o nom és un mot que emprem per referir-nos a una persona, un animal, un objecte o un concepte.

Ex:

Casa, cotxe, tassa, alçada...

El substantiu presenta flexió de gènere (masculí i femení) i de nombre (singular i plural), i és el nucli del sintagma nominal (SN).


EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU

Els substantius formen el femení afegint una –a al mot masculí:

Ex:

noi---noia             

pintor---pintora

camioner----camionera

xarcuter----xarcutera


Quan afegint la –a del femení, sovint es produeixen alguns canvis ortogràfics:

1.      Col·locació o desaparició d’accents i dièresis:

Ex:

Anglès----anglesa

Veí---veïna


2.      Canvi o duplicació de consonant:

Ex:

S---SS: Alcarràs---alcarrassí

P---B: llop---lloba

T---D: emprenyat---emprenyada

C---G: antic---amiga


3.      Canvi de U per V.


Ex:


Arameu---arameva


Jueu---jueva


4.      Canvi de E, O, U per A:


Ex:


Ogre---ogra


Mosso---mossa


.El femení també pot formar-se d’altres maneres però sempre partint del masculí:


1.      Afegint –NA, -ESSA, -INA:


Ex:


Cassolà---cassolana


Poeta---poetessa


2.      Passant de –LEG a –LOGA:


Ex:


Filòleg---filòloga


Ornitòleg---ornitòloga


3.      Passant de –OR per –RI:


Ex:


Institutor---institutriu


Emperador---emperadriu4.      Formació de mots en –OT:


Ex:


Guilla---guillot


Abella---abellot


5.      D’altres maneres de formar el masculí i el femení:


MASCULÍ
FEMENÍ
amo
mestressa
ase
somera
porc
truja


.Ens trobem uns casos en què el substantiu és invariable, és a dir, els mots que acaben en –AIRE, -ISTA i –CIDA tindran el mateix mot per a referir-se tant al masculí com al femení. En veiem exemples.


Ex:


Noi manaire----------noia manaire

Home cantaire-------dona cantaire

El ciclista-------------la ciclista


.Què passa quan fem referència als animals?


Com es diu el mascle de la girafa?
Molts substantius d’animals només es diferencien afegint al gènere el mot ‘mascle’ per al masculí i el mot ‘femella’ per al femení.

Ex:

Rossinyol mascle----rossinyol femella

Estornell mascle---estornell femella

Girafa mascle---girafa femella

Cangur mascle---cangur femella(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: flickr.com)


!!EXERCICIS:


1.      Subratlla les formes correctes dels següents mots:


.Avui he vist (una estornella / un estornell femella) al zoo.


.Al meu temps lliure participo de (cantaira / cantaire) a la coral del poble.


.El meu tiet té (cabrons / bocs) a la granja.


.(L’ama / La mestressa) del bar era molt simpàtica.


.El femení ‘d’alcalde’ és (alcaldesa / alcaldessa).


.Patrullant pel carrer he vist una (mossa / mosa) d’esquadra.


.La Catwoman és una (heroïna, heroína) de còmic.


.La meva (professora / profesora) ens fa treballar de valent.


2.      Escriu el femení dels mots següents:


Actor, sacerdot, déu, boletaire, homicida, orfe, ciclista, gendre, ase, cunyat, reu, emperador, oncle, puput mascle, sacerdot, bruixot, marit, toro.


3.      Inventa un exercici per tal de treballar el gènere del substantiu, però no el resolguis, que ja ho farà algú altri.


4.      Investiga perquè aquestes paraules doblen la essa: mestressa, alcaldessa, sacerdotessa, poetessa. Pots fer ús d’Internet.


5.      Fòrum: Quines dificultats tens quan treballes el gènere del substantiu? Tens facilitat per escriure els femenins?


6.      Cerca quatre enllaços que serveixin per repassar o treballar el gènere del substantiu. Cal que els afegeixis aquí.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;