dilluns, 28 d’octubre de 2013

Parlem dels sinònims. Adreçat a tot l'alumnat.


ELS SINÒNIMS

Són un conjunt de paraules o també expressions que s’escriuen diferent però que tenen el mateix significat o un de molt de semblant. En una oració són intercanviables i el sentit mai variarà.

Ex:

Senzill, fàcil, pragmàtic, simple, planer, pràctic.

Aquest conjunt de mots són sinònims perquè o tenen la mateixa significació o bé una d’equivalent. Per tant, són intercanviables els uns per uns altres en diferents contextos.


.Per un altre costat, succeeix exactament el mateix amb expressions o frases fetes:

Ex: viure als llimbs, venir de l’hort, baixar de la figuera.

Significat: no assabentar-se de res.

Són frases sinònimes de badar, estar absort.


.PER A QUÈ SERVEIXEN ELS SINÒNIMS?

Els sinònims serveixen per expressar les coses amb més precisió. No és el mateix demanar “una eina per enroscar un cargol” que dir “una clau anglesa”, com que coneixem exactament l’eina que necessitem, la podem esmentar pel seu nom.

Els sinònims també s’empren per concretar més els nivells del llenguatge i els seus registres. Per exemple, un nen si veu un animal que vola dirà que és un ocell, però un ornitòleg o un pagès de ben segur que sabran el tipus d’ocell que ha vist el nen i en matisaran el nom: un pardal, una puput, una garsa. En un registre més col·loquial i per desconeixença pot emprar-se ‘ocell’ i no passa res, però en un àmbit més científic no, caldria especificar-ho.

Els mots sinònims s’empren per millorar un text. Per augmentar la riquesa del seu vocabulari i per pujar de categoria el registre, és a dir, d’un més col·loquial a un altre més estàndard..

Ex:

El meu pare va agafar el cotxe. Després va venir a buscar-me amb cotxe i jo vaig pujar al cotxe. Finalment, tots dos plegats vàrem marxar en cotxe cap a casa.


Aquest text té un registre molt baix, empra el mot ‘cotxe’ quatre vegades en encara no dues línies. Caldria fer ús de sinònims de’cotxe’: automòbil, vehicle, auto, turisme, transport privat, fins i tot, l’ús d’algun pronom també estalviaria la repetició de la paraula. Aquest error només es veu quan has deixat reposar el text uns minuts després d’escriure’l, llavors, el llegeixes un parell de cops i t’adones de les repeticions. 


.TIPUS DE SINÒNIMS

.Els sinònims totals: ens trobem que hi ha poques paraules que puguin intercanviar-se completament en tots els contextos i en totes les situacions comunicatives.

Ex: arena i sorra, cotxe i automòbil...

.Els sinònims parcials: és on s’encabeixen la gran majoria de sinònims. És a dir, són els sinònims que poden intercanviar-se en alguns contextos, però no en tots.

Ex: patir i sofrir

Els sinònims sempre tenen la matexa categoria gramatical. Veiem exemples:

Cotxe i automòbil són substantius.

Patir i sofrir són verbs.


.Les frases fetes també poden tenir frases sinònimes que serviran per transmetre el mateix missatge.

Ex:

Aixecar-se el dia: vol dir que el dia ha començat ennuvolat o plujós i ara hi ha clarianes.

Serien frases fetes sinònimes: aixecar-se el temps, aclarir-se el temps, esportellar-se el cel, obrir-se el temps, assentar-se el temps.


.DICCIONARIS DE SINÒNIMS

Apleguen un conjunt de paraules que tenen el mateix significat o un de semblant. Totes les entrades apareixen en negreta i endreçades per ordre alfabètic. Les diferents accepcions (significats) se separen amb una doble barra (II). Els diccionaris de sinònims també incorporen els antònims, i els aporten en cursiva i acompanyats per dues fletxetes ßà


.PRINCIPALS DICCIONARIS DE SINÒNIMS EN LÍNIA

(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 1r ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: netcarshow.com)


!!EXERCICIS:

1.      Cerca en algun diccionari en línia o en paper un parell de sinònims dels següents mots:


Avorrit, llinatge, arreglar, acariciar, extravagant, trampa, cultivar, explicar, dir, home.


2.      D’aquest llistat de verbs aparella els que siguin sinònims:

Vessar, decorar, cargolar, reposar, roscar, enxampar, sobreeixir, descansar, saltar, guarnir, botar, atrapar.


3.      De les següents paraules que apareixen a cada línia, digues quin fa de fals sinònim:


.alegrar, delectar, diversió, divertir, plaure.

.excel·lent, excedent, perfecte, magnífic, extraordinari.

.propòsit, intenció, objectiu, projecte, preposició.

.compassió, compatible, llàstima, pietat, clemència.


4.      Explica el significat de les següents frases fetes. Si cal ajuda’t d’un diccionari o d’Internet.

.Córrer la brama.

.Haver-hi roba estesa.

.Donar garses per perdius.

.Tenir un perdigó a l’ala.


5.      Crea un text de cinc línies on es repeteixi cinc vegades un adjectiu, un nom o un verb i cerca cinc sinònims d’aquesta paraula per tal de millorar el text.

6.      Proposa un exercici per tal de realitzar amb els sinònims. No el resolguis, que ja ho farà algú altre.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;