dimecres, 9 d’octubre de 2013

Fem senzill el sintagma preposicional (Sprep.). Adreçat a tot l'alumnat.


 EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

Té com a nucli un nom que està introduït per una preposició, per tant, la preposició farà d’acompanyant d’aquest nom.

Estructura:

Preposició (Prep.) + nom (N) + complements del nom (CN)

Ex:

-Del vestit groc.

(Prepos. + det + nom + adj)


D’entre les preposicions que apareixen de manera més sovintejada en les oracions o textos, podem trobar:

A, amb, de, en, per, per a, cap, cap a, contra, entre, fins, fins a, segons, des de...


Ara et toca a tu, posar-te mans a l’obra!


N.B. Recorda que hi ha preposicions camaleòniques, és a dir, que s’amaguen sota les contraccions:

De + el = del

A + el = al

Per + el = pel

I algunes més.


(Material adaptat de: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: ignaciogago.blogspot.com)
!!EXERCICIS:

1.      Escriu vuit oracions on apareguin sintagmes preposicionals i llavors subratlla’ls.

2.      Cerca per Internet totes les preposicions que coneguis en català i anota-les aquí.


3.      Sovint les preposicions s’amaguen sota les contraccions. Busca informació i adjunta-les aquí sota.

4.      Completa les següents oracions amb la preposició adequada:

-Viatja _____ Barcelona ben d’hora.

-Treballem ______ guanyar-nos el pa.

-De petit menjava pa ____ oli.

-Camp _____ de futbol.

-Sempre va ________ la Martina.

-Sovint beu aigua _____ gas.

-______ arribar a casa es posà a descansar.

-De caragols, la gent de Lleida _____ menja almenys un cop al mes.


5.      Consulta un llibre o bé realitza una recerca per Internet i anota totes les contraccions que hi hagi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;