dilluns, 7 d’octubre de 2013

Els sintagmes. Adreçat a tot l'alumnat.


Què és un sintagma?
És una estructura gramatical que s’acompanya d’un nucli, paraula més destacada d’aquella successió de mots, i que pot anar de la mà d’altres mots, com per exemple, adverbis, determinants, adjectius... que a més, el podran determinar, qualificar, modificar.
És fonamental reconèixer el nucli de cada sintagma per tal de saber la funció que després farà.

Veiem l’esquema principal:

TIPUS DE SINTAGMES                        NUCLI                         EXEMPLES

Sintagma nominal (SN)---------------------nom----------------------el cotxe, la noia.

Sintagma verbal (SV)------------------------verb----------------------ballo, llegeixo.

Sintagma adjectival (SAdj)-----------------adjectiu------------------trist, afable, participador.

Sintagma adverbial (SAdv)-----------------adverbi------------------ràpidament, pausadament.

Sintagma preposicional (Sprep)----------preposició)-------------de fusta, amb nata.

(El nom s’introdueix per una preposició)

.Podeu reforçar o ampliar informació dins de:
http://llenguacat.wikispaces.com/file/view/Concepte+i+tipus+de+sintagmes.pdf

.Esquema:

(Imatge extreta de: e-ducativa.catedu.es)

(Material adaptat de: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r ESO, Editorial Teide, Barcelona)

!!EXERCICIS:

1.      Digues quin tipus de sintagmes i nuclis són les paraules en negreta:


La llibreta, canta bé, viatja tranquil·lament, cotxe de fórmula 1, noia alta, peix gros, pasta de full, taula de planxar.


2.      Escriu cinc oracions en les quals hi hagi: un SN, un SV, un Sadj, un Sadv i finalment, un Sprep.


3.      Realitza un mapa conceptual sobre els sintagmes, enganxa’l a l’Slideshare i llavors adjunta aquí el link per tal que tothom el pugui veure. Aquest exercici val dos positius.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;