dijous, 6 de juny de 2013

L'oració subordinada adjectiva. Adreçat a Batxillerat.


Dins de l'oració composta, el segon tipus d'oracions subordinades que trobem són les adjectives.
Aquestes oracions sempre van introduïdes per un pronom relatiu:
(QUE, A QUI, A QUÈ, AMB QUI, EN QUÈ, A LA QUAL, ELS QUALS, ON, AMB QUÈ, AMB LA QUAL, DEL QUAL). Aquests pronoms relatius són les peces que construiran el puzzle de les oracions.

Ex:

-La sèrie que feien per la tarda va ser anodina pels espectadors.

('que feien per la tarda'  és CN)


Les oracions subordinades adjectives sempre fan la funció de CN (complement del nom), és per aquesta raó que equivalen a un ADJECTIU.

Aquest pronom relatiu sempre se situa darrere del SN, i el pronom remetrà al nucli del SN, és a dir, li farà d'antecedent.

Ex:

-El pintor que va repassar les ratlladures ha estat agraït. 

('que' remet a 'el pintor', o el que és el mateix: 'el pintor' és l'antecedent del 'que')


.El pronom relatiu té tres funcions dins de l'oració subordinada:

1. Actua com a un nexe subordinat.

2. Exerceix una funció dins de l'oració subordinada.

3. Té un antecedent dins de l'oració principal.


N.B. Dins de l'oració el pronom relatiu pot exercir dues funcions, una dins de l'oració subordinada i l'altra com a antecedent de l'oració principal.

Ex:

-Que (els repartidors) = funció de CD dins de l'oració de relatiu.

-Els repartidors = subjecte de l'oració principal.


.Podem trobar dos tipus d'oracions de relatiu dins de l'oració subordinada adjectiva:

1. Explicativa:

Afegeixen una explicació a l'antecedent, no és necessària atès que amplia el significat. Porta coma.

Ex:

-Els futbolistes, que van guanyar el trofeu, foren rebuts com a herois.


2. Especificativa:

Especifiquen l'antecedent i en restringeixen el significat. No porta coma, única marca que la diferencia de les explicatives.

Ex:

-Els jugadors que van guanyar el trofeu foren rebuts com a herois.


.Funcions dels relatius:

.Que: té d'antecedent coses o persones. Fa funció de SUBJECTE, CD o CCTemps dins de la subordinada. Quan l'oració és explicativa el podem substituir per EL QUAL.

Ex:

-L'alumnat, que ha aprovat el curs, serà felicitat per la direcció del centre. (Subjecte)

-L'alumnat, el qual ha aprovat el curs, serà felicitat per la direcció del centre.


.Que / qui: 'que' té d'antecedent coses i 'qui' es refereix a persones.

Ex:

'Que' i 'qui' van precedits sempre de preposició i dins la subordinada realitzen la funció de CRV (complement de règim verbal o preposicional), o CC. El relatiu 'qui' també pot fer de CI.

Ex:

-L'escriptora a qui van guardonar treballava amb el meu pare.


('Que' i 'qui' poden substituir-se per EL QUAL).


.On: és un locatiu i fa la funció de CC lloc.

Ex:

-Sabadell era la ciutat on nasqué Joan Oliver.

'On' pot substituir-se per 'en què' / 'en el qual' / 'en la qual'..El qual: cal tenir en compte que té flexió de gènere i nombre: el qual, la qual, els quals, les quals. Té la funció de SUBJECTE.

Ex:

-Els polítics, que ja fa temps que gestionen malament els diners, van retallar els sous als funcionaris.

-Els polítics, els quals ja fa temps que gestionen malament els diners, van retallar els sous als funcionaris.


.Preposició + què / qui alternen amb 'el que':

Ex:

-El cotxe amb que / amb el qual vam viatjar va provocar l'accident.N.B. Cal tenir en compte que NO EXISTEIXEN les construccions següents:

EL QUE, LA QUE, EN EL QUE (incorrectes)

S'han de substituir per: EN QUÈ / EN EL QUAL / EN LA QUAL.


(Adaptat de: Diversos, (2013). Llengua catalana i literatura, Castellnou, Barcelona)

(Imatge extreta de: homiliesdorganya.wordpress.com)
 


!!EXERCICIS:

1. Redacta deu oracions subordinades adjectives.

2.Esmenta quines oracions subordinades adjectives són correctes i quines incorrectes. Corregeix els relatius que vegis malament.

.El projecte en el que treballem no podrem finalitzar-lo.

.La noia de la qual et parlava era molt maca.

.La que et deia, sí, la casa aquella, era de color blau.

.Per demà, en què quedem?

.El pis on vivia era molt ample.

.El cantant que va fer el concert es va enriquir ben aviat.

.La raqueta amb la que jugava es va trencar.

.El ministre que va aprovar aquella llei finalment hagué de retirar-la.


3. Escriu cinc oracions subordinades adjectives esplicatives i cinc més d'especificatives. Fixa-t'hi bé atès que hi ha poques diferències.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;