divendres, 21 de juny de 2013

"Colguem les gents ab alegria festes" i "Així com cell qui es veu prop de la mort" d'Ausiàs March. Adreçat a 1r de Batxillerat.
COLGUEM LES GENTS AB ALEGRIA FESTES

  (13)

Colguen les gents ab alegria festes,
loant a Déu, entremesclant deports;
places, carrers e delitables orts
sien cerquats ab recont de grans gestes;
e vaja yo los sepulcres cerquant,
interrogant ànimes infernades,
e respondran, car no són companyades
d'altre que mi en son contínuu plant.

Cascú requer e vol a son senblant;
per ço no·m plau la pràtica dels vius.
D'imaginar mon estat són esquius;
sí com d'om mort, de mi prenen espant.
Lo rey xipré, presoner d'un heretge,
en mon esguart no és malauyrat,
car ço que vull no serà mai finat,
de mon desig no·m porà guarir metge.

Cell Texion qui·l buytre·l menga·l fetge
e per tots temps brota la carn de nou,
en son menjar aquell ocell may clou;
pus fort dolor d'aquesta·m té lo setge,
car és hun verm qui romp la mia pensa,
altre lo cor, qui may cessen de rompre,
e llur treball no·s porà enterrompre
sinó ab ço que d'aver se defensa.

E si la mort no·m dugués tal offensa
-fer mi absent d'una tan plasent vista-,
no li graesch que de tera no vista
lo meu cors nu, qui de plaer no pensa
de perdre pus que lo ymaginar
los meus desigs no poder-se complir;
e si·m cové mon darrer jorn finir,
seran donats térmens a ben amar.

E si·n lo cel Déu me vol allogar,
part veur·a Ell, per complir mon delit
serà mester que·m sia dellay dit
que d'esta mort vos ha plagut plorar,
penedint-vos com per poqua mercé
mor l'ignoscent e per amor-vos martre:
cell qui lo cors de l'arma vol departre,
si ferm cregués que us dolríeu de se.

Tornada

Llir entre carts, vós sabeu e yo sé
que·s pot bé fer hom morir per amor;
creure de mi, que só en tal dolor,
no fareu molt que hi doneu plena fe.
AIXÍ COM CELL QUI ES VEU PROP DE LA MORT

(81)

 Així com cell qui es veu prop de la mort,
corrent mal temps, perillant en la mar,
e veu lo lloc on se pot restaurar
e no hi ateny per sa malvada sort,
en pren a me, qui vaig afanys passant
e veig a vós, bastant mos mals delir:
desesperat de mos desigs complir,
iré pel món vostre ergull recitant.(Extret de: Antologia de poesia catalana, Edicions 62, Barcelona, 2012).Notes a Ausiàs March (s. XV):


(Imatge extreta de: objectiuaprovarvalencia.blogspot.com)


 
!!EXERCICIS:

1. Realitza  un comentari del poema "Colguem les gents ab alegria festes".

2. Fes un comentari de contingut i mètric del poema "Així com cell qui es veu prop de la mort".

3. Creu un petit powerpoint d'entre sis i deu pàgines on expliquis el més rellevant de la figura d'Ausiàs March.

4. Cerca sis paraules que no hagis entès d'ambdós poemes i anota el seu significat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;