dijous, 16 de maig de 2013

L'oració subordinada substantiva. Adreçat a Batxillerat.Les oracions subordinades es divideixen en tres grups: les subordinades substantives, les subordinades adjectives i les subordinades adverbials. Veiem el primer. 

.L'oració subordinada substantiva la podem substituir per un substantiu, d'aquí rep el seu nom. I dins de l'oració ens pot aparèixer en diverses estructures:

1. Que + oració (Completiva)

Ex:

-Desitjaria que veiessis aquest arbre tan bonic.
 

2. Oració d'infinitiu:

Ex:

-Vol cantar ben aviat.


3. Preposició + oració d'infinitiu:

Ex:

-Discutíem d'anar al cinema.


4. Què (pronom interrogatiu) + oració:

Ex:

-Però, què realment vols dir-me?


5. Si / Com / Quan + oració (interrogativa):

Ex:

-Comenta-li com hi arribarà.


6. El que / (el) qui + oració (relativa):

Ex:

-Qui no vulgui pols que no vagi a l'era.


.Recordar que l'oració subordinada substantiva equival a un substantiu, i per tant, realitza les mateixes funcions que fa el nom: subjecte, CD, complement atribut i complement preposicional. Les exemplifiquem:

Subjecte

Ex:

-M'encantaria ballar amb tu.CD

Ex:

-La noia menja caramels.Atribut

Ex:

-Semblava que arribaria a temps.Complement preposicional:

Ex:

-No m'esperis d'hora que no aniré al cinema..Per saber-ne més aquest cop, us remeto a aquests links que són molt bons!

http://www.slideshare.net/Tarres/les-oracions-subordinades-substantives

http://www.xtec.cat/~fmota/segon%20batx/propsubst.htm

http://www.slideshare.net/lluneta79/oraci-subordinada-substantiva-presentation(Adaptat de: Slideshare, Elena Giménez)

(Fotografia: Desdibuixat pel vent, Josep Maria Corretger)!!EXERCICIS:

1. Escriu deu oracions subordinades substantives i anota de quin tipus són: substantives completives, substantives interrogatives, substantives d'infinitiu o substantives de relatiu.

2. Realitza un petit resum de les oracions subordinades substantives, tipologia, estructures com es presenten en les oracions, i posant un parell d'exemples de cada. Aquest exercici ben fet val tres positius.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;