divendres, 3 de maig de 2013

"La balanguera" de Joan Alcover. Adreçat a 1r de Batxillerat.

 


 

LA BALANGUERA
 
La Balanguera misteriosa
com una aranya d'art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu lo fil.
Com una parca bé cavil.la
teixint la tela per demà.
La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.
Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar.
La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.
De tradicions i d'esperances
teix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de noviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa que s'enfila, de la
vellura que se'n va.
La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.
 
(Dins de Cap al tard, 1909)
  
(Extret de: Antologia de poesia catalana, Edicions 62, Barcelona, 2012)
 
 (Imatge extreta de: caudepoemes.blogspot.com)
 
 
.Musicat:
 
 http://www.youtube.com/watch?v=K6d8aqJYVtc

 
!!EXERCICIS:
 
1. Realitza un comentari d'aquest poema.
 
2. Esmenta si segueix algun tipus de composició mètrica.
   Fes el recompte síl·làbic i mira la seva rima.
 
3. Cerca cinc autors que hagin musicat el poema de Joan Alcover. 
 

2 comentaris :

Noel Martínez ha dit...

1. Realitza un comentari d'aquest poema.

La balanguera com a títol fa referència a una dona que texeix un futur pels joves. El poema fa tornades "La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà" que ens mostren que és una cançó i de fet és l'himne de Mallorca.

Podem veure com es refereix a la vida lligada a Mallorca dels mallorquins "de nostra vida treu lo fil", del seu passat "Girant l'ullada cap enrera guaita les ombres de l'avior" i el seu futur "i de la nova primavera sap on s'amaga la llavor" amb intenció de tenir un millor futur sota una nova bandera "D'or i argent".

2. Esmenta si segueix algun tipus de composició mètrica.
Fes el recompte síl·làbic i mira la seva rima.

La-Ba-lan-gue-ra-mis-te-"rio"-sa 8a
com-u-na_a-ran-ya-d'art-sub-"til", 8b
bui-da-que-bui-da-sa-fi-"lo"-sa, 8a
de-nos-tra-vi-da-treu-lo-"fil". 8b
Com-u-na-par-ca-bé-ca-"vi"-l.la 8d
tei-xint-la-te-la-per-de-"mà". 8e
La-Ba-lan-gue-ra-fi-la, "fi"-la, 8d
la-Ba-lan-gue-ra-fi-la-"rà". 8f

Son versos de 8 síl·labes d'art menor que es separen en una tornada de dos versos i una estrofa de 6 versos.
3. Cerca cinc autors que hagin musicat el poema de Joan Alcover.

Maria del Mar Bonet
Chenoa
Coral UIB i Joan Pons

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Noel,

Correccions:

són (verb 'ser').

Tens tres positius.

Gràcies per l'atreviment amb la mètrica i els poemes, veig que t'entrenes molt bé per a l'examen.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;