dissabte, 4 de maig de 2013

"Brida" de Maria-Mercè Marçal. Adreçat a 1r de Batxillerat.

 


BRIDA

A la fira dels Folls
jo hi aniria.
Vindria qui sap d’on
-i ningú no ho sabria-
amb els llavis oscats
de molta vida,

traginer de cançons
en cavall sense brida.

Quin esquer se m’arrapa
a la geniva?
Amor, estel amarg
a la deriva,
em fa senyals: jo vaig
per l’altra riba,

traginer de cançons
en cavall sense brida.

Cadenes són presons
i jo en fugia
pel call dels bandolers
a trenc de dia.
a la fira dels Folls
jo hi aniria

traginer de cançons
en cavall sense brida.


(Dins Bruixa de dol, 1979)

 (Extret de: Antologia de poesia catalana, Edicions 62, Barcelona, 2012)

(Imatge extreta de: sites.google.com)!!EXERCICIS:

1. Llegeix el poema i realitza un comentari de cada estrofa.

2. Si t'atreveixes, mira la mètrica i la rima d'aquest poema.

3. Esmenta quatre paraules que desconeguis d'aquest poema i anota el seu significat.

4 comentaris :

Noel Martínez ha dit...

1. Llegeix el poema i realitza un comentari de cada estrofa.

Aquest poema té una semblant a la d'una cançó i trata sobre els límits amorosos de l'escriptora fent referència a "Brida" com objecte que es posa a la boca dels cavalls per fer-los frenar i a la lliberació d'aquest límit (Cadenes són presons i jo en fugia pel call dels bandolers) per trobar-se amb el seu amor que hi és a l'altre costat de la riba.

Sembla que es un amor trist, sense possibilitats i que hi ha una distància entre tots dos que pot ser simbòlica com una classe social, que no és correspost o una distancia literal d'allunyament entre ells.

2. Si t'atreveixes, mira la mètrica i la rima d'aquest poema.

A-la-fi-ra-dels-Folls 6a
jo-hi_a-ni-"ri"-a. 4b
Vin-dri-a-qui-sap-d’on 6c
i-nin-gú-no_ho-sa-bri-a 6b
amb-els-lla-vis-os-cats 6d
de-mol-ta-vi-da, 5e

tra-gi-ner-de-can-çons 6f
en-ca-vall-sen-se-bri-da. 6e

La rima sembla que és lliure, tot i això té un rima asonant en els versos parells v"i"-d"a", Br"i"-"a", br"i"-d"a".

Noel Martínez ha dit...

2.
La mètrica varia entre 4-6 síl·labes i consta de 3 estrofes de 6 versos i 3 tornades de 2 versos.

M'he deixat això, ho sento.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Noel,

Tens dos positius més, l'exercici és correcte, tot i que de cara a l'examen cal que facis una mica més de comentari del poema.

Gràcies per participar i tot això t'anirà pel davant a l'examen.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Noel,

D'acord, feina anotada.

Molt bé!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;