dimecres, 18 d’abril de 2012

Examen del PPAS (6). Adreçat al PPAS i Batxillerat.


EXAMEN DE PPAS: RECUPERACIÓ FINAL

MOLTA SORT!!!

  1. Llegeix el text i redacta un breu resum de les idees principals en sis línies (1 punt) (límit 6 faltes).

  1. Escriu un sinònim de cada paraula assenyalada. (1 punt).

-patró:

-d’invocar-lo:

-espontània:

-encoratjadora:


Sant Jordi, un símbol que compartim

Josep Maria Casasús / Periodista

La llegenda cavalleresca de sant Jordi l'expliquen millor a Alsàcia que aquí, d'on és patró. Al grup d'amics que visitàvem el Museu Unterlinden, a Colmar, ens cridà l'atenció el retaule titulat Combat de Saint Georges, obra de Jost Haller datada vers 1450.

El primer relat conegut sobre sant Jordi surt a Llegenda àuria de Iacobus de Voragine, llibre de cap al 1253 que a l'Edat Mitjana esdevingué un breviari de laics. El drac que matà el sant retenia una princesa de Trebisonda, imperi d'Orient que durà de 1204 a 1463. La captiva era potser filla d'Aleix I, fundador de la nissaga Gran Comnè.

Sant Jordi és de fet patró de Catalunya des del 1096, quan Pere I d'Aragó reconquerí Osca després d'invocar-lo. El trià patró de cavalleria i de la noblesa de la Corona. Un crit dels combatents catalans medievals era "Sant Jordi!". Les Corts barcelonines del 1454 decretaren la festivitat. És patró d'Anglaterra des del temps d'Eduard III.

Si fem una mirada al món veurem que compartim l'imaginari patriòtic de Sant Jordi amb moltes altres nacions i territoris, a més d'Anglaterra i Aragó: Portugal, Grècia, Rússia, Geòrgia, Bulgària.

El dia de Sant Jordi, divendres vinent, és la nostra festa nacional més autèntica, espontània, emotiva i optimista. És la festa de tots, joves i grans, arrelats i nouvinguts. El catalanisme culte incorporà Sant Jordi des d'una primeria a l'univers simbòlic dels referents de la nacionalitat. Ho reflecteix el poema de Josep Maria Folch i Torres que Francesc Pujol musicà per a cor mixt i cobla amb el títol Sant Jordi triomfant.

És una peça orfeònica vibrant i encoratjadora. Cap a mitjan segle XX era un dels himnes del jovent més abrandat. La donzella empresonada, diu el poeta en aquesta composició, "de nostra mare ben amada té el posat i el bell parlar". És un símbol de la pàtria captiva. Per aquesta raó el cant acaba amb una crida esperançada: "Quan vingui l'hora pressentida la llegenda reviurà. Quan els rosers trauran florida la profecia es complirà".

Compartim Sant Jordi amb moltes nacions lliures del continent. Potser l'haurem d'invocar, com feia la nostra gent des de la gesta de Pere I, per compartir també plenitud de drets i reconeixement.

· Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 21. Dilluns, 19 d'abril del 2010

3. Posa la grafia o grafies adequades en els mots següents. Si cal, també algun accent o dièresi. (1 punt)

ar___iconegut, co___ardia, dividen__, aquare___a,

a___umpte, sí____toma, tempte___, a___enyalar,

fen__mens, pro__ar.


4. Explica breument el significat de: (1 punt)

Mòlt:

Véns:

Fóra:

Móra:


5. Subratlla la forma correcta de les següents oracions: (1 punt)

-No té (prouta / prou ) llet.

-Si tingués (masses / massa) ganes ho faria.

-No tinc (gaire / gaira ) gana.

-(Degut al/ a causa del) temps vaig arribar tard.

-(Perquè / Per què) no véns més aviat.

-(Hem rento / em rento) cada dia.

-(Me’n torno / men’ torno) d’hora.

-(Quans / quants) anys tens?


6. Subratlla la forma catalana correcta. Activitat del Blog. (1 punt).

-L’avió (va aterrizar / va aterrar) a l’aeroport de Lleida-Alguaire.

-A Rubí (van col·lidir / van col·lisionar) dos cotxes.

-La noia es (veia reflectida / veia reflexada) al mirall.

-(M’ha decepcionat /m’ha decebut) que no estudiessis més.


7. Justifica si les següents paraules són agudes, planes o esdrúixoles i per què: (1 punt)


Bambú:

Innocència:

Casa:

Algun:


8. Redacta un text de 100 paraules sobre què en penses que el núvol de cendra del volcà d’Islàndia hagi mobilitzat tot el món per culpa de l’aturada del transport aeri. Idees: contra la natura no podem fer res, la seguretat és el primer i la resta punyetes, la gent no té paciència, hi ha altres transports… (3 punts) (límit 6 faltes)


(Fotografia: Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:

-Solventa els exercicis d'aquest examen en una hora exacta de temps.

-Reflexiona els dubtes amb els quals t'has trobat i anota'ls.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;