dilluns, 23 d’abril de 2012

Resum ortogràfic i gramatical adreçat al PPAS i Batxillerat.


GRAELLA RESUM PER L'EXAMEN


En aquests deu fulls hi ha un resum de tot el curs de català, amb allò necessari que cal saber per sobreviure a la prova. Només és un resum, tot està vist i explicat. Cal IMPRIMIR-LOS. Tindreu temps suficient per fer l'examen, per tant, feu l'ESBORRANY sinó no aprovareu.


1 a) És (verb ser)

Exemple: Ella és professora des de fa anys. (té subjecte)

1 b) Es (pronom)

Exemple: Es va llançar de cap a la piscina. (no té subjecte)2) Teniu que / teniu de / hi ha que (són incorrectes)

Aquestes es resolen amb Haver + De:

-He de fer els deures. (correcte)

-Tinc que fer els deures. (incorrecte)

-Hi ha que (...) (incorrecte)

-Tinc de fer (...) (incorrecte)3 a) Què (interrogatiu o exclamatiu)

Si el ''què'' és interrogatiu directe (a l'oració no porta signe d'interrogació) el ''què'' portarà accent.

-Què ho faràs.
-Què fas?
-Què vols dir!


3 b) Que (conjunció): Uneix elements.

-Vam fer el que va dir ella.


4) Preposició + què (sempre amb accent)

En què, a què, de què (sempre que el ''de'' es pugui suprimir, s'ha de suprimir i treure l'accent al ''què''. Però si suprimint el ''de'' l'oració sona malament cal deixar el ''de què'')

Exemples:

-En què quedem?
-De què va això?
-L'acció d'ahir, a què ve?
-Que vosaltres aproveu depèn de què escriviu i llegiu força en català.5) L'estructura ''degut a'' és incorrecta en català, (es resolt amb ''a causa de'')

Exemple:

-Degut al temps vaig arribar tard. (incorrecte)
-A causa del temps vaig arribar tard.(correcte)

N.B.''degut'' només es correcte com a participi del verb deure.
Exemple:

-L'acció va ser deguda a la mala gestió. (participi del verb deure)


6) Em/ Hem

Em sense ''H'' és un pronom personal que fa referència ''a mi''
Hem amb ''H'' fa referència a un verb i a més va acompanyat d'un participi (-at /-ada, ats/ -ades).

Exemple:

-Hem de fer l'examen de maig. (Forma part del verb: perífrasi verbal)
-Hem menjat molt de pressa. (verb haver+participi)
-La meva mare em va donar el regal. (Pronom)


7) Posa / Passa

Posa (amb una s, verb posar)
Passa (amb dues s, verb passar)

Exemple:

-Posa el got sobre la taula.
-Passa per casa de l'àvia.


8) Pertot

-pertot

Exemple:
-Quan plou molt, hi ha aigua pertot. (A totes les bandes).


9) Per què:

Per què? (pregunta) Per què no véns?
Perquè faré tard a l'aula. (resposta) o causa (el perquè)


10) son / són

Son (tenir ganes de dormir)
Són (verb ser)

Exemple:

-Tinc son.
-Ells són els meus amics.


11) Però/això/allò

Sempre amb accent obert

Exemple:

-Ella va venir, però tenia pressa
-Això és el que li va dir.
-No li va dir allò tant important.12) Les contraccions


Per+el= pel Exemple: Per el camí (incorrecte)
Pel camí (correcte)

de+el=del Exemple: Aquest llibre es de el nen (incorrecte)
Aquest llibre es del nen (correcte)

a+el=al Exemple: He d'anar a el supermercat (incorrecte)
He d'anar al supermercat (correcte)

a+els=als Exemple: A el matí aniré a comprar (incorrecte)
Al matí aniré a comprar (correcte)

de+els=dels Exemple: Aquella casa és de els meus avis (incorrecte)
Aquella casa és dels meus avis (correcte)

per+els=pels Exemple: Ens ha anat per els pèls (incorrecte)
Ens ha anat pels pèls (correcte)13) Les regles d'accentuació (Cal justificar-ho així, ben complet)

Agudes: Tenen la síl•laba tònica a l'última síl•laba. S'accentuen quan acaben en vocal, -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in

Planes: Tenen la síl•laba tònica a la penúltima síl•laba. S'accentuen quan NO acaben en vocal, -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in

Esdrúixoles: Tenen la síl•laba tònica a l'antepenúltima síl•laba. S'accentuen TOTES.

Exemple:

Agudes: camió, ocell
Planes: càries, casa
Esdruixoles: innocència


14) Formes verbals: accentuació

Imperfet

Nosaltres dormíem
Vosaltres dormíeu


Passat simple

Ell/ella dormí
Nosaltres dormírem
Vosaltres dormíreu


Futur

Jo dormiré
Tu dormiràs
Ell/ella dormirà


Condicional

Nosaltres dormiríem
Vosaltres dormiríeu


Plusquamperfet

Nosaltres havíem dormit
Vosaltres havíeu dormit


Passat anterior

Ell/ella hagué dormit
Nosaltres haguérem dormit
Vosaltres haguéreu dormit


Futur perfet

Jo hauré dormit
Tu hauràs dormit
Ell/ella haurà dormit


Condicional perfet

Nosaltres hauríem dormit
Vosaltres hauríeu dormit


Imperfet de subjuntiu
Jo dormís
Ell/ella dormís
Nosaltres dormíssim
Vosaltres dormíssiu


Perfet de subjuntiu

Nosaltres hàgim dormit
Vosaltres hàgiu dormit


Plusquamperfet de subjuntiu

Jo hagués dormit
Ell/ella hagués dormit
Nosaltres haguéssim dormit
Vosaltres haguéssiu dormit


15) Formes verbals : dièresi

Present

Nosaltres agraïm
Vosaltres agraïu


Pretèrit imperfet

Jo agraïa
Tu agraïes
Ell/ella agraïa
Ells/elles agraïen


Present de subjuntiu

Nosaltres agraïm
Vosaltres agraïu


Pretèrit imperfet de subjuntiu

Tu agraïssis
Ells/elles agraïssin


Imperatiu

Nosaltres agraïm
Vosaltres agraïu


Infinitiu

haver agraïtGerundi

havent agraït


Participi

agraït, agraïda
agraïts, agraïdes


Exemples de temps verbals

Nosaltres hem agraït
Vosaltres havíeu agraït
Tu hagueres agraït
Jo vaig haver agraït
Ells/elles hauran agraït
Ell/ella hauria agraït
Ell/ella hagués agraït16) Accentuació de la è: (Paraules d’ús corrent)

Cafè, Mercè, Vostè, Serè (adj.), Perquè, Cinquè, Sisè, Setè, Vuitè, Novè, Burgès,Francès, Pagès, Encès, Entès, Imprès, Interès, Mossèn, Aprèn, Comprèn, Conèixer, Merèixer, Parèixer, Vèncer, Cèrcol, Pèsol, Sègol, Mètode, Cèlebre, Diferència, Pèrdua.


17) Accentuació de la é: (Paraules d’ús corrent)

-Verbs: Cantaré, Faré, Estigué, Pogué, Dormiré...

-ximpanzé, Puré.

Compostos de bé: També, Gairebé, Malbé.

Compostos de té: Conté, Sosté.

Compostos de ve: Convé, Prové, Cantés,Volgués, Accés, Congrés, Exprés.


18) Accentuació de la ó: (Les que més apareixen)

Tómbola, fórmula, estómac, córrer, venenós, blavós, fóssim, fóssiu, pólvora.19) Accentuació de la ò: (Les que més apareixen)

Però, allò, això, espòs, repòs, ressò, arròs, talòs, de debò, inclòs.20) PER RESUMIR UN TEXT: (límit 6 FALTES) Feu l'esborrany

-No copiar mai del text, sinó explicar amb les teves paraules allò destacat.

-No donar mai opinions personals.

-No posar mai: “El text diu que...”, “L’autor pensa que...”, “”El text acaba dient que...” comencar i acabar sempre de manera directa.

-Usar sinònims i connectors.21) EL TEXT DE 100 PARAULES: (límit 6 FALTES) Feu l'esborrany

-Sempre ha de tenir un títol original.

-No escriguis MAI menys de 100 paraules, ja que tindràs un zero a la pregunta. També NO PASSIS de les 110p ja que faràs més faltes.

-Estructura: 1. introducció. 2. desenvolupament: 2 o 3 paràgrafs d’idees sempre. 3. Conclusió.

L’estructura ha de ser coherent: el mateix número de línies per cada paràgrafs. HA D’ENTRAR PER LA VISTA. SEPARA BÉ CADA PARÀGRAF.

-Nom i cognoms a sota del text.

-Utilitza sinònims i no repeteixis mai paraules.

-Usa connectors: En primer lloc, en segon lloc, després, d’altra banda, per exemple, finalment, en conclusió (VEURE FULL DE CONNECTORS).


22) Noms, adjectius, verbs i adverbis: (MORFOLOGIA)

Noms: és el més senzill d’escriure. Ex: cotxe, casa, taula...

Adjectius: els participis són adjectius (-at, -ada, -ats, -ades) Ex: cantat, cantada, cantats, cantades.

Verbs: qualsevol forma verbal que escriguis estarà bé. Escriu presents o infinitius, és el més fàcil:

Canto, ballo, corro, dormo, cantar, ballar, córrer, dormir...

Adverbis: acaben amb –MENT: hàbilment, ràpidament, instantàniament, càndidament...


Ex: cançó (nom) cantaire (adjectiu) cantar (verb) X (adverbi)23) Estalvi de dièresi: (No posem dièresi)

-En paraules acabades en –US i –UM: Màrius, Contínuum, tipus...

-En infinitius, gerundis i condicionals: ballar, cantant, dormiria.

-En paraules compostes: antiimperialisme, avantpassat.24) Els números: D-U-C

-Entre desenes i unitats posem guió i entre unitats i centenes també: dos-cents vint-i-cinc, un milió cinc-cents trenta-tres.


25) Accent diacrític:

Déu (divinitat) deu (una font, número, verb deure)

Sí (afirmació) si (condicional)

Bé (adjectiu) be (xai –animal) béns (“bienes”)

Dóna (verb donar) dona (senyora)

És (verb ser) es (pronom)

Mà (extremitat) ma (posessiu)

Més (quantitat) mes (l’any en té dotze, gener...)

Móra (fruita) mora (dóna àrab)

Nét (parentiu) net (adjectiu)

Ós (animal) os (part del cos)

Véns (verb venir) vens (verb vendre)

Pèl (“bello”) pel (contracció)26) –AVA (català) -ABA (castellà)

Jo cantava, Tu cantaves, Ell cantava, Nos cantàvem, Vos cantàveu, Ells cantaven.27) Participis irregulars: (Repassa’ls)

Imprimir: imprès (no “imprimit”)28) PER + INFINITIU (funciona al 95%)

Ex: per cantar, per dormir...


29) Frases fetes:

Llegiu les que hem treballat a classe i al blog.


(Fotografia de: Maria Rosa Corretgé)!!EXERCICIS:

-No és un resum ortogràfic tancat. Hi ha elements bàsics, però es pot ampliar. Per tant, ara pots decidir si es poden ampliar per exemple els participis irregulars, posar les correlacions verbals, masculins i femenins (el canal, la canal), resum dels pronoms, concordances... Fóra bo numerar-los si són nous elements introduïts (30-31...) Això sí, allò més elemental, no tot, que per això és un resum. Però vosaltres decidiu que cal afegir, allò que us posa dificultats.

-Afegeix el teu top 20 ortogràfic amb les faltes que has anat repetint més al llarg del curs. Fes-ho amb dues columnes: incorrecció-correcció.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;