dimecres, 21 de novembre de 2012

Revisem el "De què". Adreçat a Batxillerat.


Per tal d'escriure correctament el de què cal tenir present:
1. No sempre serà correcte.
2. En primer lloc:
 -Cal veure si hi ha caiguda de preposició i podem suprimir el 'de', llavors, el 'que' no portaria accent.
 -Serà així si quan suprimim el 'de' l'oració té bona sonoritat.
Ex:
-No estic al cas de què havia de fer les compres. (Incorrecta)
-No estic al cas que havia de fer les compres. (Correcta)
N.B. Com que podem suprimir el 'de' i l'oració té sentit només amb el 'que' sense accentuar, doncs queda així, cal eliminar el 'de'.
3. Si no es dóna el cas anterior, el 'de què' serà correcte i no podrà eliminar-se la 'de'.
Ex:
-De què vas? (Correcta)
-Què vas? (Incorrecta)
N.B. En aquest cas, si obviem el 'de' veurem que la pregunta no té bona sonoritat, per tant, en aquest cas, no pot treure's de cap manera el 'de', hi ha de ser obligatòriament.

 

!!Canvi i caiguda de preposició:

Les preposicions A, DE, EN i AMB cauen davant de la conjunció QUE.
Ex:
-Han comentat de què arribarà d'hora. (Incorrecta)
-Han comentat que arribarà d'hora. (Correcta)
.Cal no confondre la conjunció QUE amb el pronom relatiu QUÈ, equivalent a: EL QUAL, LA QUAL... quan és RELATIU i a QUINA COSA, quan és INTERROGATIU).
Que= el qual, la qual, les quals...
Què= quina cosa.
Ex:
-La senyora de què em parles = La senya de la qual em parles.
-Què faràs avui? = Quina cosa faràs avui?
Podeu ampliar o reforçar informació a:
(Fotografia de: Maria Rosa Corretgé. La Seu Vella de Lleida)
!!EXERCICIS:
-Cerca per Internet quinze oracions que portin 'de què' i justifica si són correctes o no.
-Escriu cinc oracions on el 'de què' sigui correcte i cinc en què no ho sigui. Cal destriar les correctes de les incorrectes.
-Crea un exercici amb oracions que continguin 'de què' ja siguin correctes o incorrectes, però no el solucionis, que ja ho farà un altre alumne.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;