divendres, 16 de novembre de 2012

Faltes que es repeteixen contínuament (1). Adreçat a tot l'alumnat.

Aquest és un llistat molt bàsic de faltes que es van repetint de manera continuada als exàmens i que no hem de fer, però que seguim fent. Potser no ens hi fixem prou, no revisem l'examen o tenim la certesa que ja són correctes, també pot ésser que no estudiem l'ortografia o atenem poc a l'aula.
Bé, a l'esquerra us poso els mals, els símptomes i a la dreta la curació, el medicament per evitar-les, com si es tractés d'un manual d'instruccions.

Espero haver-vos ajudat.


INCORRECTA--------------CORRECTA

Tenir que / de-----------------He de / d'
es-------------------------------és (verb 'ser'. Pronominalitza 'ho és')
perque-------------------------perquè (explicació, causa)
es sent-------------------------se sent (Cacofonia: mal so. Cal posar 'se')
-ía------------------------------Paraules en -ia (mai s'accentuen en català)
esglèsia------------------------església (revisar l'accentuació de la 'e')
un altre afició-----------------una altra afició (en femení serà -a, si ho fas en masculí -e)
possar--------------------------posar
pasar---------------------------passar
tonteries-----------------------bajanades ('tonteries' és un castellanisme)
vàries coses-------------------diverses coses ('vàries' no existeix)
probar--------------------------provar
cadascun /algun--------------cadascun / algun (les agudes acabades en -un no s'accentuen)
interesa------------------------interessa
endevant----------------------endavant
donat de què-----------------donat que (el 'de' sempre que l'oració tingui sentit desapareix)
te------------------------------verb tenir ('te' és infusió o pronom. Revisa l'accent diacrític)
en el llibre-------------------al llibre ('en el llibre' és castellanisme. No sempre serà correcte 'en el')
grà----------------------------gra (els monosíl·labs mai s'accentuen si no porten confusió. V. acc. diacrí.)
sobre tot---------------------sobretot
la crisis----------------------la crisi (singular. 'Les crisis' serà en plural)
la esperança----------------l'esperança (revisa l'article)
apasiona--------------------apassiona (els derivats de 'passió' sempre doblen la essa)
dona (verb)----------------dóna / dónes (verb 'donar', sinó hi diu 'senyora')
tranquilitat-----------------tranquil·litat
  
pero------------------------però, això, allò (sempre amb accent a la 'o' obert)
(Fotografia de: Maria Rosa Corretgé)
!!EXERCICIS:
1-Agafa deu faltes que cometis d'aquest llistat i redacta una oració amb cadascuna.
2-Fòrum. Quines són les faltes que més fas en català i per què? Justifica la teva resposta.
3-Afegeix quatre faltes que facis assíduament, corregeix-les i comenta perquè les fas.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;