dijous, 4 de setembre de 2014

Les grafies M i N. Adreçat a tot l'alumnat.

Quan parlem de la M i de la N ho fem de dues consonants de tipus nasal, d’aquesta manera, quan les pronunciem, l’aire surt de dins de la boca i també pel nas.

Ex:

Mas [m],       camamilla [m] [m],     empanada [m] [n],      noi [n]    química [m]


En termes generals, no hi ha cap problema per diferenciar el so [m] i el so [n], emperò, segons la posició en què apareixen dins de la paraula sí que ens poden crear algun tipus de confusió.

Ex:

Canvi [m] per assimilació. La N sona com a una nasal bilabial [m] o bé com una nasal labiodental si s’és valencià o d’algunes zones del sud de Catalunya [ɱ]..Quan escriurem M?

ESCRIUREM EMA:
EXEMPLES
EXCEPCIONS
1.      Davant de B
Embolic, tombarella, imbècil…
Istanbul…
2.      Davant de P
Compromís, impressió, sempre…
Benparlat…
3.      Davant de M
Immediat, immaculada, immensitat…
Enmig, tanmateix…
4.      Davant de F
Samfaina, amfiteatre, simfonia…
Els mots començats per En-, In- i Con- seguits de F s’escriuen amb N:
Infermera, enfrontament, conformitat…


.Quan escriurem N?

ESCRIUREM ENA:
EXEMPLES:
EXCEPCIONS:
.Davant de V
Invitació, convidat, recanvi...
Tramvia, circumval·lació...D’altra banda, dins de la M i de la N trobem d’altres casos d’escriptura:


ALTRES CASOS:
EXEMPLES:
1.      S’escriuen amb –MP-
Assumpte, atemptat, compte, símptoma, camps...
2.      S’escriuen amb –NN-
Innocent, connectar, annex, ennuegar, Anna...
3.      S’escriuen amb –M-
Premsa, somriure, impremta, empremta...


Bé, ara us toca a vosaltres posar-vos-hi! Ah, per cert, a veure si us sona aquesta ema de la fotografia!

(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: ideasparapymes.com)
!!EXERCICIS:

1.      Amplia la present fitxa amb més exemples de cada regla d’escriptura.

2.      Inventa un exercici per treballar la M i la N, emperò no el resolguis, que ja ho farà algú altre.

3.      Escriu tres paraules que continguin les grafies esmentades i que no apareguin dins la present fitxa. Si algú ha contestat aquest exercici al blog no val a repetir-les.

NN:

MP:

M:


4.      Completa les següents oracions amb les grafies adequades:

A)    L’altre dia no tenia ganes de so__riure gaire.

.B) Aquella alumna va deixar e__pre__ta al centre.

C)    No he pogut co___ectar-__e a I__ter__et.

D)    L’A___a és una gra__ perso__a.

E)     De bon de __atí he anat a mirar la pre__sa.

F)     Para co__te a l’hora de creuar un carrer.

G)    El dijous es troba e__ig de la setmana.

H)    Els grecs se__pre actuaven en a__fiteatres.

I)       Tinc la i___pressió que aquesta lliga de futbol serà co__petitiva.

J)       Ista__ul és la ciutat més gran i i__ortant de Turquia.


5.      Redacta cinc oracions on apareguin tres paraules en cadascuna que continguin la lletra M, la N o similars. Es poden combinar.6.      Escriu la grafia o grafies que manquen en els presents mots:

Se__bla__ça, i__er__era, sa__ai__a, e__olic, be__arlat, ta__ateix, i__aculada, co__vidat, circu__al·lació, ca__i, i__e__sitat, e__ejós, i__obiliària, à__ora.


7.      Cerca al diccionari tres paraules que no coneguis d’aquesta fitxa i anota el seu significat. Llavors redacta una oració amb cadascuna.8.      Autoavalua’t: com t’ha anat el treball en aquesta fitxa? Què t’ha resultat més senzill i què més complicat? Per què? T’has trobat una fitxa aclaridora? Series capaç d’explicar a una companya allò més important de la M i la N? Com ho faries? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;