dimarts, 9 de setembre de 2014

La narrativa. El conte. Adreçat a 4t d'ESO

És una narració breu, pot ser de tipus oral i escrit, s’entenen aquí els contes que ens han pogut arribar per la tradició oral.

.Quina estructura ens trobem dins dels contes?

Totes les obres que formen part del gènere narratiu tenen tres parts dins de la seva estructura:

1.      La introducció:

Presenta el tema, el conflicte que trobarem desenvolupat al llarg de l’obra, sobretot en el nus. Allí hi trobarem els elements més destacats per entendre el conte: dóna pistes dels personatges, presenta les situacions, motius...

2.      El nus:

Acostuma a trobar-se a mitja obra. Aquí es planteja el conflicte que s’haurà de solventar abans de finalitzar l’obra.

3.      El desenllaç:

És resol la problemàtica que s’ha desenvolupat en l’obra.


! No us oblideu que tota narració ha de tenir sempre un títol.

L’estructura del text escrit sempre s’ha de veure, és a dir, els paràgrafs han d’estar separats sempre que no tinguin relació entre ells. Exemple d’estructura textual:

TÍTOL

Introducció (un paràgraf)

Desenvolupament (un paràgraf llarg o dos, tres, quatre... paràgrafs)

Desenllaç (un paràgraf)
.Com sabrem quan un text és narratiu o no ho és?

Hi trobarem els adverbis de temps i locucions adverbials atès que indiquen circumstàncies temporals en què es produirà l’acció. Per tant, dins del text narratiu podrem trobar els presents adverbis:

A continuació, abans, al mateix temps, al migdia, al vespre, després, mentrestant, ara, ara mateix, cap al tard, d’hora, de matí, mai més, tard, immediatament, ja, l’endemà, llavors, mai, sovint, anteriorment, més tard, poc abans, quan, sempre, simultàniament, aleshores, més endavant...

D’altra banda, dins el text narratiu també apareixeran connectors de tipus temporal que facilitaran l’enllaç i relació de les accions dels personatges. Alguns exemples:

Abans que, així que, cada vegada que, d’ençà que, des que, després que, fins que, mentre, quan, que, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tot d’una que, tot seguit que, un cop que...

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: exromalux.blogspot.com, normaeditorial.com i cavallfort.cat)!!EXERCICIS:

1.      Inventa una narració que contingui un títol, una introducció, un nus i un desenllaç. Escull entre aquestes tres fotografies.
2.      A partir d’aquest final i no val a canviar-lo, crea una història que tingui una introducció, un desenvolupament i un desenllaç, i no t’oblidis del títol.

Finalment, tot va quedar com era abans. Cadascú va decidir anar-se’n per la seva banda i com si no hagués passat mai res en aquelles dues vides, els seus camins no tornaren a confluir.


3.      Autoavalua’t. Com t’ha anat el treball en aquesta fitxa? Sabries explicar com s’escriu un conte i les parts de les que consta? Com ho faries? Què t’ha resultat més senzill i què menys? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;