divendres, 26 de setembre de 2014

Els verbs irregulars (1). Irregularitats en la 1a conjugació. Adreçat a 4t d'ESO.


Tot verb està format per un lexema o radical, que és la part del mot que té més significat, i s’acompanya per un morfema o desinència, que variarà, no sempre serà el mateix, i que contindrà informació de tipus gramatical. El morfema indica la persona (1a, 2a, 3a), el nombre (singular i plural), el temps (present, passat, futur, perfet., perifràstic...), el mode (indicatiu, subjuntiu, imperatiu) i l’aspecte (perfectiu, acció verbal acabada o imperfectiu, acció verbal no acabada).

Quan parlem de verbs irregulars, ho estem fent de verbs que presenten variacions, ja sigui en el lexema o bé en el morfema, és a dir, que no segueixen el verb model de cada conjugació.
Anem a veure les irregularitats que hi ha en els verbs de la 1a conjugació.


IRREGULARITATS DE LA 1a CONJUGACIÓ

1.      Canvis ortogràfics

.Els verbs acabats en –ear, -iar, -oar i –uar porten dièresi en les formes del singular i en la 3a persona del plural del present de subjuntiu.

Ex:
Arreï, arreïs, arreï, arreïn.
Copiï, copiïs, copiï, copiïn.
Lloï, lloïs, lloï, lloïn.

La dièresi també apareix en la 3a persona del singular i del plural de l’imperatiu.

Ex:
Arreï, arreïn; copiï, copiïn; lloï, lloïn; suï, suïn.


.La –i- entre vocals de verbs com per exemple “enjoiar” desapareix davant de les terminacions –ï, -ïs, -ïn.

Ex:
Enjoï, enjoïs, enjoïn.


2.      Canvis en el lexema i morfema

.”Anar” i “estar” són els dos verbs que presenten irregularitats en el lexema i el morfema.

Ex:
Vaig, vas, va...; estigui, estiguis, estigués...


3.      Observacions

.Els verbs que acaben en consonant + iar, com “estudiar”, tenen la tònica a la –i- en les persones del singular i la 3a persona del plural en els temps de present.

Ex:
Estudio, estudies, estudia, estudien.


.”Donar” és un verb regular, per tant, mai podem dir donc, dons, dongui, sinó dono, dónes i doni.(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: sites.google.com)!!EXERCICIS:


1.      Escriu el nom de dos verbs models de cadascuna de les tres conjugacions. Recorda que els verbs que no segueixen els verbs models s’anomenaran verbs_____________.


2.      Esmenta si els següents verbs són regulars o irregulars.

Ballar, estudiar, apassioni, cantàreu, canviar, suïn, arreï.

3.      Redacta l’imperatiu del verb “canviar”.

4.      Redacta el present de subjuntiu del verb “estudiar”.

5.      Inventa un exercici per treballar els verbs irregulars, però no el resolguis que ja ho farà algun altre company.

6.      Ampliació. Realitza un esquema conceptual de les irregularitats a la 1a conjugació.

7. Fòrum. T’espantes quan veus un verb irregular? Et presenten dubtes d’escriptura aquests tipus de verbs? Com ho pots resoldre d’una manera senzilla i ràpida? Realitzes faltes ortogràfiques en les formes verbals?

8. Esmenta si el temps verbal és d'aspecte perfectiu (acció acabada) o imperfectiu (acció no acabada).

He cantat, ballava, estudio, vaig marxar, havíem treballar, cantàreu, cantareu, dormiria, hagués escrit.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;