divendres, 29 de juny de 2012

Derivats amb sufixació. Adreçat a tot l'alumnat.


Recordem que la sufixació eren les partícules que afegíem al darrere del lexema –arrel- de les paraules per tal de formar-ne d’altres de noves: verbs, noms, adjectius…

En termes generals, escrivim dièresi:

      1. Sobre la U, darrera de G/Q, quan pronunciem la U davant de E/I:

Ex: qüestió, aigüera, pingüí, conseqüència…

2. Quan dues vocals contigües, la segona de les quals és I/U, no formen diftong, ho indiquem amb una dièresi.

Ex: raïm, arruïnat, canviïn…

3. La dièresi també serveix per indicar que una I entre vocals no és consonant, perquè sol ser tònica, sinó vocal.

Ex: produïa, conduïu, agraïen…

Però la dièresi també té excepcions. Cal que repassis la fitxa de l’estalvi de la dièresi dins del blog.


Ens fixarem mitjançant un exercici amb la derivació de mots que escriurem amb dièresi. Si tens alguna dificultat revisa la fitxa del blog de prefixació amb el cercador.


(Font: Ortografia catalana, Teide)

(Fotografia de: Josep Maria Corretger)!! EXERCICIS:

-Escriu un derivat dels següents mots que porti dièresi, abans d’escriure la paraula revisa-la amb el diccionari de la part dreta del blog.

1. Acció d’un heroi:

2. Qualitat d’un fluid:

3. Emplenar amb arcaismes:

4. Qualitat de continu:

5. Fer-ho a la manera dels europeus:

6. Que és espontani:

7. Fer de la religió judaica:

8. Barri amb molts veins:

9. La persona que intueix molt té:

10. Individu que és laic.

11. Té forma d’helicoide.

12. Participi del verb seguir.

13. Adverbi del verb agriar.

14. Pasta rodona i dolía típica de Mallorca.

15. Per on marxa l’aigua.

16. Qualitat d’oblicu.

17. Element que serveix per fer cures.

18. Participi del verb amoïnar.

19. És molt espontani.

20. Qualitat d’ambigu.


-Cerca i escriu deu paraules més que abans escrivies malament i que portin dièresi.

-Realitza un petit resum sobre l’estalvi de dièresi, és a dir, quan no és necessària.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;