dimecres, 13 de juny de 2012

Fem senzill l'adverbi. Adreçat a tot l'alumnat.

L'adverbi és una categoria que no varia, és a dir, invariable i que actuarà com a element modificador d'un verb, un adjectiu o un altre adverbi.


Anem a veure els principals tipus:

1. Segons la forma:

-Simples: avui, bé, aquí...

-Procedents d'adjectius +-ment: ràpidament, fàcilment...

-Locucions adverbials: amb prou feines, de gom a gom, en dejú...


B) Segons el significat:

-Mode: bé, ràpidament, a la babalà...

-Temps: ahir, després, avui...

-Lloc: aquí, lluny, allà...

-Quantitat: molt, poc, massa...

-Ordre: primer, abans, després...

-Afirmació: sí, oi...

-Negació: no, tampoc...

-Dubte: potser, tal vegada, si molt convé...


RECORDA: 

-L'adverbi és una paraula invariable, mai canvia tant si és singular com plural.

-La majoria d'adverbis acaben en -MENT (ràpidament, lentament, astutament...).

-Hi ha adverbis de diversa tipologia: de temps, de mode o manera, de companyia, de lloc, de quantitat...


(Extret de: Quadern de treball. Llengua Catalana 1, Batxillerat, (2009), Castellnou Edicions, Barcelona).

(Dibuix realitzat per: Marc Pineda)


!!EXERCICIS:

-Anota de quina tipologia són els següents adverbis o locucions adverbials:

malament, a poc a poc, mai, lentament, prompte, demà, per la nit, després, tampoc, no, tercer, fins a la bandera.


-Completa les següents oracions amb l'adverbi corresponent del mot que hi ha entre parèntesi:

1. Els futbolistes es vesteixen (mal).

2. La pastissera serveix el pa (amb cura).

3. En Martí avui està més (amable).

4. L'alumnat de 4t treballa (intens).

5. En Joan i la Maite els caps de setmana es troben (amic).

6. Vaig realitzar el dossier (fàcil).

7. El meu gat pensa com pujar a la taula (astut).

8. El govern d'aquest país es comporta (passiu) davant de les manifestacions.

9. Dins d'aquesta empresa hi ha un equip de gent que treballa (altiu).

10. (Història) la dictadura franquista va perjudicar molt la llengua catalana.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;