dilluns, 11 de juny de 2012

Els quantitatius. Adreçat a tot l'alumnat.

Els quantitatius són un tipus de determinants que com diu la paraula determinen una quantitat d'una cosa de manera imprecisa.


          SINGULAR                                 PLURAL
MASCULÍ--FEMENÍ                  MASCULÍ--FEMENÍ

quant--------quanta                       quants-----quantes     (variable)

tant----------tanta                           tants------tantes        (variable)

molt---------molta                          molts------moltes      (variable)

poc----------poca                            pocs------poques      (variable)

_____________________________________________________

bastant------bastant                        bastants-----bastants    (invariable)

gaire---------gaire                             gaires--------gaires        (invariable)

______________________________________________________

               MASSA, FORÇA, PROU, MÉS, MENYS, GENS

              (S'escriuen sempre en singular. NO TENEN PLURAL)


(Adaptat de: Còrdova, Núria i Andreu Freixes, (2009). Quadern de treball. Llengua catalana 2. Batxillerat, Castellnou Edicons, Barcelona)

(Dibuix realitzat per: Ismael Valverde)


!!EXERCICIS:

-Subratlla la forma correcta de les següents oracions:

1. La meva mare no té (gaira / gaire) llet a la nevera.

2. Si veig que té (prou / prouta) satisfacció per la novel·la li deixaré.

3. No tinc (masses / massa) ganes de fer els deures.

4. El dissabte per la nit vaig veure (bastantes / bastants) noies ballant.

5. Si em quedés (força / forces) correria una mitja marató.

6. No tinc (prous / prou) ous per a fer la truita.

7. Ara no veig per la finestra, amb la boira he perdut (bastanta / bastant) visibilitat.

8. Ahir (quan / quant) et va costar la llibreta?

9. (Tant / Tan) se val, vindré amb tu on sigui.

10. Allà al teu carrer hi ha (gaire / gaira) marinada?


-Redacta vuit oracions on apareguin els determinants quantitatius invariables.

-Pràctica reflexiva: què has millorat en la teva escriptura llegint aquesta fitxa?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;