dijous, 28 de gener de 2016

"Hi ha" i "n'hi ha". Adreçat a tot l'alumnat


Moltes vegades emprem "n'hi ha" de manera incorrecta, atès que, repetim dos cops la mateixa referència pronominal al mateix mot, quan en realitat hauríem d'usar "hi ha".

Ex:

-N'hi ha flors. (incorrecta)

-Hi ha flors. (correcta)El pronom "en"/ "n'" susbtitueix un complement, per tant, o bé apareix únicament "hi ha" i el complement o al seu lloc, escrivim "en"/"n".

Ex:

-Hi ha pomes. (correcta)

-N'hi ha. (correcta). [fent referència a "pomes"]

-De pomes, n'hi ha. (correcta). [La coma dóna valor emfàtic]

-Hi ha cotxes nous i n'hi ha de dolents.

[El pronom "en" (n') està substituint "llibres" en la segona part de l'oració)

-Vaig convidar a caramels i ja no n'hi ha. (correcte)

-Vaig convidar a caramels i ja no hi ha. (incorrecte)


Aquesta norma també la podem aplicar a d'altres formes del verb "haver": 

Ex:

-Els polítics no arribaven a concretar la llei. N'hi havia que no la veien prou paritària.

-He conseguit les entrades per al concert de Bruce Springsteen i de Sopa de Cabra. N'hi ha dues per cadascun.


.D'altra banda, també trobem diverses frases fetes on apareix el pronom "en":

Alguns exemples:

-N'hi ha per a llogar-hi cadires.

-Déu n'hi do.

-D'on no n'hi ha no en raja.

-D'Antons, Joseps i ases, n'hi ha per totes les cases.


! No és correcte l'ús de "hi han". Sempre cal emprar la forma del verb "haver" en singular: "hi ha".

-Hi han deu seients disponibles. (incorrecte)

-Hi ha deu seients disponibles. (correcte)


!!Cal no confondre aquest fenomen del verb "haver" amb la coincidència del pronom "hi" amb el verb "haver", quan fa d'auxiliar d'un altre verb.

Ex:

-Hi han anat tots els metges. (correcte)

-Hi ha anat tots els metges. (incorrecte)


Per un altre costat, també cal tenir en compte, que tot i que en la llengua col·loquial realitzem la concordança de la forma "hi ha" o d'altres del verb "haver", quan van seguides d'un mot en plural, s'ha de conjugar sempre en tercera persona del singular.

Ex:

-Hi ha vint gats. (correcte)

-Hi han vint gats. (incorrecte)


-Hi haurà possibilitats de guanyar el partit. (correcte)

-Hi hauran possibilitats de guanyar el partit. (incorrecte)


-Hi deu haver quatre persones al bus. (correcte)

-Hi deuen haver quatre persones al bus. (incorrecte)


Per tant, són incorrectes les següents estructures en català, sobretot a nivell escrit, en canvi, a nivell oral, en l'àmbit col·loquial hi ha tolerància:

hi han, hi hauran, hi havien (incorrectes) i d'altres formes similars.


.Podeu ampliar aquesta fitxa als següents enllaços:

(Material adaptat de: La Píndola n.65, desembre del 2011 i optimot)

(Imatge extreta de: rac105.cat)


!!EXERCICIS:

1. Subratlla la forma correcta de les següents oracions:

-Està la mare a casa? / Hi ha la mare a casa?

-N'hi ha un gos a la porta de casa. / Hi ha un gos a la porta de casa.

-Hi ha vingut escriptors. / Hi han vingut escriptors.

-De pernil, ja no hi ha. / De pernil, ja no n'hi ha.

-Avui haurà molts visitants. / Avui hi hauran molts visitants. /Avui hi haurà molts visitants.

-La setmana passada no n'hi havia gaire venedors. / La setmana passada no hi havia gaire venedors/
 La setmana passada no hi havia gaires venedors. / La setmana passada no hi havien gaires venedors.


2. Realitza un petit esquema d'aquesta fitxa per tal que et quedin clars els elements bàsics de l'ús del "hi ha" i d'altres formes del verb "haver" dins de l'oració.

3. Proposa un exercici per tal de treballar les formes del verb "haver" dins de l'oració. Hi ha d'haver oracions.

4. Fòrum: alguna vegada has realitzat algun error d'aquesta tipologia? Per què t'equivocaves? T'ha ajudat la present fitxa a resoldre l'error? Com?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;