dijous, 14 de gener de 2016

"Abarcar" o "abastar". Quina és la forma correcta? Adreçat a tot l'alumnat


"Abarcar" no existeix en català, és un castellanisme, la forma correcta és "abastar".


.Quin és el significat "d'abastar"?

"Abraçar" i "comprendre" són sinònims del verb "abastar".


Significats "d'abastar":

1. Ésser capaç, per grandària, alçària o potència, d'arribar a alguna cosa.

-No abasta a tenir suficient pa per al migdia.


2. Arribar a tocar una cosa distant.

-De puntetes abasto fins a l'interruptor.


3. Heure, allargant la mà o servint-se d'un instrument, una cosa que és un lloc alt o distant.

-Ha pogut abastar el llibre del prestatge.
4. Fornir de provisions.

-Finalment, van poder abastar el poble d'aigua.


(Imatge extreta de: ccma.cat)!!EXERCICIS:

1. Redacta sis oracions amb els diferents sentits de la paraula "abastar".

2. Cerca un fragment d'una obra literària on aparegui el mot "abastar" o formes derivades. Esmenta el títol de l'obra, el seu autor o autora i l'any de publicació.

3. Aporta un castellanisme que estigui molt arrelat a la llengua i cerca'n la forma correcta.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;