dijous, 2 d’octubre de 2014

Les oracions exhortatives. Adreçat a 4t d'ESO

Les oracions exhortatives fan acte de presència quan afirmem una cosa, quan expressem una ordre, quan demanem quelcom o bé quan induïm a algú.

Quan les exhortacions apareixen en oracions negatives sempre emprarem el present de subjuntiu.

Ho veiem en alguns exemples:

-Llegeix amb més rapidesa. (oració afirmativa)
-No llegeixis tan de pressa. (oració negativa)

Cal tenir en compte que quan emprem el mode o present Imperatiu la 3a persona del singular i la 1a i la 3a persones del plural coincideixen amb les del present de subjuntiu. A la vegada que, la 2a persona del plural és idèntica a la del present d’indicatiu.

Present d’indicatiu
Imperatiu
Present de subjuntiu

Jo visc
Tu vius
Ell/a viu
Nosaltres vivim
Vosaltres viviu
Ells/es viuen


________
Viu tu
Visqui ell/a
Visquem nosaltres
Viviu vosaltres
Visquin ells/es

(Que) Jo visqui
(Que) Tu visquis
(Que) Ell/a visqui
(Que) Nosaltres visquem
(Que) Vosaltres visqueu
(Que) Ells/es visquin

Hi ha una manera de recordar l’escriptura de l’imperatiu i no equivocar-se. L’esquema seria el següent:

.La 2a persona del singular = 2a persona del plural (amb el so G / K quan calgui)

.La 3a persona del singular = 1a i 3a persona del plural

Imperatiu
________
Digues tu-----------------à digueu vosaltres
Digui ell/a----------------à diguem nosaltres
                ----------------à   diguin ells/es

Imperatiu
________
Viu tu-----------------------àviviu vosaltres
Visqui ell/a----------------à visquem nosaltres
                   ----------------à visquin ells/es
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: ahb.es)!!EXERCICIS:

1.      Escriu les següents oracions introduint l’adverbi no al davant de cadascuna.

.Distraieu un noi de la classe.
.Esteneu la roba al penjador.
.Descriviu la imatge de la fotografia.
.Seu a prop de la cadira.
.Preneu la llibreta per escriure.
.Dueu la clau a la policia.
.Tingues consideració amb els companys.


2.      Redacta l’imperatiu del verb “moure”. Recorda que no té primera persona i que s’escriuen al darrere.


3.      Escriu accent o dièresi segons on calgui en les següents formes verbals:

Estiguessim, canvii, viure, estudiin, recolliriem, feu, desmaiar, mereixi, pertangut.


4.      Anota l’infinitiu, el gerundi o el participi segons com calgui dels verbs següents:

Infinitiu                    Gerundi                    Participi

Cabre / caber             ______                     ________

Incloure                     ______                     ________

 _________              ________                   interromput

   _________              pertanyent                  __________Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;