dijous, 9 d’octubre de 2014

El procés d'escriptura. Adreçat a 4t d'ESO

Avui dia, i pel motiu que sigui, cada vegada i de manera més sovintejada ens hem d’enfrontar al redactat d’un text. Ho veiem en alguns exemples: escriure una denúncia, realitzar una sol·licitud, deixar una nota escrita, redactar un comunicat...

Segons el tipus de text que redactarem tindrà una finalitat o bé una altra. Moltes vegades, si hem de redactar algun tipus de text via administrativa ja veurem que existeixen uns models preparats, com ara: un model de sol·licitud, sol·licitar un permís...

Ara bé, per a redactar un text, hi ha una sèrie de passos que no es poden passar per alt:

1.      Conèixer i sondejar la situació de comunicació.
2.      Produir les idees i recollir informació.
3.      Seleccionar i endreçar les idees i les dades recollides.
4.      Escriure un esborrany.
5.      Revisar l’esborrany per evitar faltes ortogràfiques.
6.      Redactar la versió definitiva.


   !Sempre hem d’aliniar les ratlles per la dreta, si fas l’exercici de redactar en word hauràs d’assenyalar el text i clicar “justificar” (dibuix de les quatre ratlles iguals):

Penseu que no escriviu ni a Internet ni en un xat, aquest és un error incorporat per culpa de les noves tecnologies. I sempre estructura el text en paràgrafs.


.Com ho farem per analitzar la situació comunicativa?

Hem de tenir en compte que a l’escrit haurà d’aparèixer:

1.      Conèixer el destinatari a qui ens adrecem. Per emprar el to corresponent, posar més o menys formalitat a l’escrit...

2.      Explicar la finalitat del text: convèncer, informar, divertir...

3.      L’efecte que es vol aconseguir quan algú ho llegeixi.

4.      Per quines raons escrivim el text.

5.      La longitud que posarem al text que escrivim.

6.      El tema que tractarà el text i les idees que aportarem.

7.      La pròpia visió del tema tractat.

8.      Pensar la tipologia de text que haurem d’escriure.

9.      El format i el suport en el que presentarem el text: diari, correu electrònic, carta al director, correu ordinari... Si escrivim via mail no podrem aliniar les ratlles per la dreta.

10.  La manera com expressarem les idees.

11.  La formalitat amb la qual tractarem els receptors.


.Com començarem a escriure?

Hi ha tres regles d’or per començar el redactat d’un text:

1.      Realitzar una pluja d’idees.

Escriure en un full totes les idees que et vinguin a la ment sobre aquell tema. Qualsevol paraula, ja siguin fletxes, dibuixos... A més, s’han d’escriure sense cap mena d’ordre ni finalitat. Com més en tinguem, millor.

Mireu a sota, aquí sí que hi ha una bona pluja d’idees en sentit literal!!!

2.      Les 6W. Tal i com fem quan redactem una notícia. És una tècnica anglosaxona que permet extraure la informació bàsica d’un tema. Aquest nom s’extrau de les inicials dels pronoms interrogatius en anglès:

Qui (who), què (what), on (where), quan (when), per què (why), com (how).


3.      La documentació.
Cal cercar informació de diverses fonts per tal de contrastar les dades que anem trobant i siguin certes. Podem cercar informació a Internet, les enciclopèdies, els diccionaris, els llibres, i els mitjans de comunicació tant orals com escrits.(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)


(Imatge extreta de: kalidoscopi.espurnaice.cat)!!EXERCICIS:

1.      Sobre el present tema: “l’ecologia avui dia”, realitza una pluja d’idees durant un minut, i anota totes les paraules que et vinguin a la ment.

2.      Escull un tema que t’interessi o sigui d’actualitat, informa’t i realitza una redacció de vuitanta a cent paraules, no t’oblidis de posar un títol i de mostrar l’estructura textual.

3.      Completa:

A l’encapçalament del text hi hem de col·locar un __________ original. Al primer paràgraf del text __________ el tema que tractarem, per tant, s’anomenarà______________. La introducció mai pot ser més llarga que el______ de la redacció.

Als següents paragrafs, com que tractarem el tema amb exemples estarem dins del _____________. En aquesta fase  podem escriure tant un paràgraf llarg, com dos o tres paràgrafs d’idees. Les partícules que milloraran la cohesió de les idees s’anomenen_______________.

Hem d’emprar paraules ____________ per tal de no repetir mots més d’una vegada.

La part final s’anomena _____________. Allí no hem de resumir les idees ja explicades, sinó que hem de ____________ el text.

Podem finalitzar l’escrit posant el nostre __________ i __________, però mai signar-lo.

Ah, sí i no t’oblidis mai de fer una bona ______________ quan escriguis ni tampoc de deixar _____________ a la dreta, a l’esquerra, a dalt i a baix del text.


4.      Cerca una notícia curteta en català i cerca les 6w: qui, què, on, quan, per què, com.

5.      Escriu el grau de formalitat que haurien de tenir els escrits adreçats a les següents situacions i persones. Esmenta si són formals o informals.

Carta a un amic, email a un professor, nota a la teva mare, xerrada en un bar, sol·licitud a l’ajuntament del teu poble, anar a comprar el pa, dedicatòria a una amiga en una fotografia, esquela d’un difunt, felicitació d’aniversari.

6.      Realitza un mapa conceptual amb allò més bàsic del procés d’escriptura i que convé recordar.

7.      Inventa un exercici per tal de treballar el procés d’escriptura. Posa-hi inventiva, emperò no el resolguis, que ja ho farà algú altre.

8.      Fòrum: penses que és útil saber escriure fora de l’escola o de l’institut? Per què? Quina importància li veus? Els coneixements que has après en aquesta fitxa et serviran per al futur o penses que no tenen una utilitat real? Esmenta feines on s’apliquen.


9.      Autoavalua’t. Revisa com t’han anat els exercicis en la present fitxa. Què t’ha sortit millor i què pitjor? Què t’ha posat entre les cordes i què t’ha resultat més senzill i per què? Sabries explicar a un company els elements més essencials del procés d’escriptura? Com ho faries?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;