dissabte, 4 d’octubre de 2014

Ha, a, ah; hem, em; amb, en. Adreçat a 4t d'ESO


1. HA, A, AH

.HA
Aquesta forma del verb haver correspon a la 3a persona del singular i sempre s’acompanyarà d’un participi o de la preposició “de” + infinitiu, i d’aquesta manera donaria lloc a la perífrasi d’obligació.

Ex:
-Jo he recollit els papers del terra.
-Avui la Júlia ha realitzat la presentació del llibre.

.A
És una preposició que introdueix complements circumstancials, el complement indirecte i el complement de règim verbal.

Ex:
-Mengen al carrer.
-Marxa a les vuit.
-Avisaré a l’Anna.

.AH
És una interjecció que indica sorpresa, emoció i que té l’equivalent de “caram”, “ostres”.
-Ah, no ho sabia.
-Ah! No em trepitgis el peu.


2. HEM/EM

.HEM
.”Hem” pertany a la 1a persona del plural del present d’indicatiu del verb haver i també és una forma que va seguit de participi o d’una preposició “de” + infinitiu, o ésser una perífrasi d’obligació.

Ex:
-Nosaltres hem acordat anar a la reunió.
-Hem cantat molt bé.

.EM
.”Em” és un pronom, fa referència “a mi”. Correspon a la 1a persona del singular.

Ex:
-Em podeu ensenyar els deures?
-Ara em trobo cansat.

3. AMB/EN

.AMB
La preposició “amb” serveix per introduir complements que indiquen acció, instrument o mode.

Ex:
-Aniré al cinema amb tu.
-Heu de corregir la redacció amb vermell.
.Hi ha una sèrie de verbs que estan regits per la preposició “amb”, per exemple:
Acontentar-se amb, amenaçar amb, avenir-se amb, comprometre’s amb, conformar-se amb... llavors el complement que el seguirà realitzarà la funció de complement de règim verbal o complement preposicional.

.EN
La preposició “en” introdueix també complements circumstancials de lloc, sempre davant d’indefinits i de demostratius.
Ex:
-Estava en un carrer del poble.
-Corre en aquesta cursa.

Davant del nom d’un mitjà de locomoció que s’empra per desplaçar-se, podem utilitzar tant la preposició AMB com EN.

Ex:
-Marxaré de casa amb/en cotxe.
-Viatjaré amb/en bicicleta.
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: google.es)


!!EXERCICIS:
1.      Redacta tres oracions amb ha, a, ah.

2.      Escriu tres oracions amb hem, em.

3.      Redacta tres oracions amb en i amb.

4.      Completa les següents oracions amb ha, a, ah, hem, em, en o amb.
.Potser aniré al cinema _______ la Marta.
.Ara no puc comprometre’m __________ tu a fer-ho.
._____, no m’ho pensava pas.
.Visitaran l’exposició ___ Terrassa.
.____ d’anar ___ comprar el pa.
._____ vingut ben d’hora.
.Heu de realitzar l’exercici _________ bolígraf.
.Reflexiona-ho ______ calma.


5.      Autoavalua’t. Què t’ha sortit millor i què pitjor d’aquesta fitxa? Per què? Sabries explicar-la a una companya de classe? Com ho faries?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;