dijous, 28 de febrer de 2013

Els determinants (4). Els numerals ordinals. Adreçat a tot l'alumnat.


A priori sembla una cosa senzilla però no ho és tant, a la mínima, quan baixem la guàrdia i ens confiem és quan ens "entopem a la paret", ens pensem que ho sabem, la ignorància ens fa baixar l'atenció i ens equivoquem. Aquí és molt fàcil fer-ho.

Per escriure correctament els numerals ordinals cal que tinguem en compte si ho fem amb lletres o amb números més l'abreviació. Amb lletres hem de vigilar amb els accents i amb números les terminacions abreviades d'una lletra, mai dues en català.

.En veiem alguns amb totes les seves formes, les de plurals sovint sempre ens fan equivocar:

Primer, primera, primers, primeres:   1r / 1a / 1rs / 1es

Segon, segona, segons, segones:  2n / 2a / 2ns / 2es

Tercer, tercera, tercers, terceres:  3r / 3a / 3rs / 3es

Quart, quarta, quarts, quartes: 4t / 4a / 4ts / 4es

Cinquè, cinquena, cinquens, cinquenes: 5è / 5a / 5ns / 5es

Sisè, sisena, sisens, sisenes: 6è / 6a / 6ns / 6es

Setè, setena, setens, setenes: 7è / 7a / 7ns / 7es

Vuitè, vuitena, vuitens, vuitenes: 8è / 8a / 8ns / 8es

Novè, novena, novens, novenes: 9è / 9a / 9ns / 9es

Desè, desena, desens, desenes: 10è / 10a / 10ns / 10es

Onzè, onzena, onzens, onzenes:  11è / 11a / 11ns / 11es

Dotzè, dotzena, dotzens, dotzenes:  12è / 12a / 12ns /12es

Tretzè, tretzena, tretzens, tretzenes:  13è / 13a / 13ns / 13es

Catorzè, catorzena, catorzens, catorzenes:  14è / 14a / 14ns / 14es

Quinzè, quinzena, quinzens, quinzenes:  15è / 15a / 15ns / 15es

Setzè, setzena, setzens, setzenes:  16è / 16a / 16ns / 16es

Dissetè, dissetena, dissetens, dissetenes:  17è / 17a / 17ns / 17es

Divuitè, divuitena, divuitens, divuitenes:  18è / 18a / 18ns / 18es

Dinovè, dinovena, dinovens, dinovenes:  19è / 19a / 19ns / 19es

Vintè, vintena, vintens, vintenes:  20è / 20a / 20ns / 20es

Vint-i-unè, vint-i-unena, vint-i-unens, vint-i-unenes:  21è / 21a / 21ns / 21es

Trenta-cinquè, trenta-cinquena, trenta-cinquens, trenta-cinquenes:  35è / 35a / 35ns / 35es

i segueixen...
.Aspectes a tenir presents:

1. Cal tenir en compte la regla D-U-C a l'hora d'escriure'ls.
Ex:
Quaranta-cinquè:  45è


2. Els numerals ordinals singulars masculins i femenins només s'abrevien amb la primera lletra.

Quarta:  4a3. Els numerals ordinals plurals masculins i femenins s'abrevien emprant les darreres dues lletres finals.

Cinquanta-cinquens / es:  55ns  /  55es
 


4. Els esdeveniments, congressos o premis literaris, entre d'altres, s'escriuen amb números romans sempre amb valor ordinal:


Ex:
Jaume I

Pel que fa als congressos, premis literaris o similars tenim dues possibilitats: 
XX Congrés de la Societat d'Onomàstica /  25è Congrés de la Societat d'Onomàstica


!! Mai serà correcte:
XXè Congrés de Cuina de Barcelona

Així doncs:
 
o bé els escrivim:

amb números romans (XX) o amb números més l'abreviació corresponent (20è).


5. S'admet l'escriptura dels numerals cardinals com a ordinals i posposats a noms propis, però sempre a partir de l'onzè:
Ex:

Joan XXIII: Joan vint-i-tres


.Si tens dubtes pots revisar:(Font: ca.wvikipèdia.org)
(Imatge extreta de: wordpress.danieltubau.com)


!!EXERCICIS:

1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:
Trenta-cinquena:
Vint-i-dosens:
Miler:
Dissetenes:
Seixanta-dosens:
Dissetena:
Vint-i-unenes:
Primer:
Noranta-setena:
Vint-i-tresenes:

N.B. Si algú ha contestat aquest exercici, escriu deu numerals ordinals i llavors escriu-los amb números. No en pot haver cap de repetit entre tots els participants.


2. Proposa un exercici amb oracions per realitzar amb els numerals ordinals però no el resolguis, que ja ho farà algú altri.

3. Escriu vuit números ordinals amb la seva abreviació i fes el pas contrari, és a dir, els escrius amb lletres.

4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) _______ a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cenquens) ______.

.T'ho he dit per (dissetena) _____ vegada.

.Vaig assistir al (trenta-cinquè) ________ congrés.

.Joan Pau (segon) _____ va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia (quart) _____ d'ESO.

.Aquesta ja és la (cinquantena) ________ convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) ______.N.B. Si no vols repetir l'exercici en pots proposar un altre de similar que contingui vuit oracions.5. Fòrum: digues on t'equivoques amb els numerals ordinals? què trobes difícil de la seva escriptura? sovint la gent els escriu malament per ignorància? pots argumentar la teva opinió.

6. Inventa una petita narració de cinquanta a vuitanta paraules on apareguin diversos numerals ordinals. 

7. Escriu els singulars i els plurals, és a dir, les dues formes per al masculí i les dues formes per al femení dels números compresos entre el 25 i el 35 ambdós inclosos. Si algú ha respost l'exercici, vés afegint deu números més cada cop: del 36 al 46, del 47 al 57...24 comentaris :

Ingrid Vizcaino Moreno ha dit...

Ingrid Vizcaino Moreno
1BATX C


1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:

Trenta-cinquena: 35a
Vint-i-dosens: 22ns
Miler: 1000è
Dissetenes: 17es
Seixanta-dosens: 62ns
Dissetena: 17a
Vint-i-unenes: 21es
Primer: 1r
Noranta-setena: 97a
Vint-i-tresenes: 23es


2. Proposa un exercici amb oracions per realitzar amb els numerals ordinals però no el resolguis, que ja ho farà algú altri.

Escriu 5 oracions amb els numerals ordinals de l'anterior exercici.


3. Escriu vuit números ordinals amb la seva abreviació i fes el pas contrari, és a dir, els escrius amb lletres.

45è - Quaranta-cinquè.
1es - Primeres.
6è - Sisè.
16ns - Setzens.
21es - Vint-i-unenes.
66ns - Seixanta-sisens.
35ns - trenta-cinquens.
20es - Vintenes.


4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) 17a a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cenquens) 25ns.

.T'ho he dit per (dissetena) 17a vegada.

.Vaig assistir al (trenta-cinquè) 35è congrés.

.Joan Pau (segon) 2n va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia (quart) 4t d'ESO.

.Aquesta ja és la (cinquantena) 50a convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) 31es.

5. Fòrum: digues on t'equivoques amb els numerals ordinals? què trobes difícil de la seva escriptura? sovint la gent els escriu malament per ignorància? pots argumentar la teva opinió.

Avegades em faig un embolic, però si et fixes bé, és més fàcil fer-ho bé. Jo crec que la gent els escriu malament perquè no es fixen bé o es poden embolicar amb el castellà.


7. Escriu els singulars i els plurals, és a dir, les dues formes per al masculí i les dues formes per al femení dels números compresos entre el 25 i el 35 ambdós inclosos. Si algú ha respost l'exercici, vés afegint deu números més cada cop: del 36 al 46, del 47 al 57...

Vint-i-cinquè, vint-i-cinquena, vint-i-cinquens, vint-i-cinquenes: 25è / 25a / 25ns / 25es.
Vint-i-sisè, vint-i-sisena, vint-i-sisens, vint-i-sisenes: 26è / 26a / 26ns / 26es.
Vint-i-setè, vint-i-setena, vint-i-setens, vint-i-setenes: 27è / 27a / 27ns / 27es.
Vint-i-vuitè, vint-i-vuitena, vint-i-vuitens, vint-i-vuitenes: 28è / 28a / 28ns / 28es.
Vint-i-novè, vint-i-novena, vint-i-novens, vint-i-novenes: 29è / 29a / 29ns / 29es.
Trentè, trentena, trentens, trentenes: 30è / 30a / 30ns / 30es.
Trenta-unè, trenta-unena, trenta-unens, trenta-unenes: 31è / 31a / 31ns / 31es.
Trenta-dosè, trenta-dosena, trenta-dosens, trenta-dosenes: 32è / 32a / 32ns / 32es.
Trenta-tresè, trenta-tresena, trenta-tresens, trenta-tresenes: 33è / 33a / 33ns / 33es.
Trenta-quatrè, trenta-quatrena, trenta-quatrens, trenta-quatrenes: 34è / 34a / 34ns / 34es.
Trenta-cinquè, trenta-cinquena, trenta-cinquens, trenta-cinquenes: 35è / 35a / 35ns / 35es.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Ingrid,

Excel·lent feina la que has fet en aquesta fitxa. No hi ha errors.

Tens 6 positius. Moltes gràcies per participar. Vas millorant l'ortografia i es notarà a l'escriptura.

Si ho desitges pots fer més fitxes.

Salutacions.

JM.

Andrea Pérez ha dit...

1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:

Trenta-cinquena: 35a

Vint-i-dosens: 22ns

Miler: 1000er

Dissetenes: 17es

Seixanta-dosens: 60ns

Dissetena: 17a

Vint-i-unenes: 21

Primer: 1è

Noranta-setena: 97a

Vint-i-tresenes: 23es2. Proposa un exercici amb oracions per realitzar amb els numerals ordinals però no el resolguis, que ja ho farà algú altri.
Escriu la teva edat en números ordinals amb la seva abreviació.
3. Escriu vuit números ordinals amb la seva abreviació i fes el pas contrari, és a dir, els escrius amb lletres.
2n. (segon)
4t. (quart)
7è. (setè)
11a. (onzena)
25è. (vint-i-cinquè)
3es. (terceres)
6ns. (sisens)
14es. (catorzenes)
22ns. (vint-i-dosens)


4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) _17a______ a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cenquens) __25ns____.

.T'ho he dit per (dissetena) _17a____ vegada.

.Vaig assistir al (trenta-cinquè) 35è________ congrés.

.Joan Pau (segon) 2n_____ va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia (quart) __4t___ d'ESO.

.Aquesta ja és la (cinquantena) __5a______ convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) __31es____.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Andrea,

Correccions:

'miler' i vint-i-unena estan malament.

La resta tot bé.

Tres positius.

Gràcies per participar.

JM.

sandra rebelles ha dit...

7. Escriu els singulars i els plurals, és a dir, les dues formes per al masculí i les dues formes per al femení dels números compresos entre el 25 i el 35 ambdós inclosos. Si algú ha respost l'exercici, vés afegint deu números més cada cop: del 36 al 46, del 47 al 57...

Vint-i-cinquè, vint-i-cinquena, vint-i-cinquens, vint-i-cinquenes: 25è / 25a / 25ns / 25es.
Vint-i-sisè, vint-i-sisena, vint-i-sisens, vint-i-sisenes: 26è / 26a / 26ns / 26es.
Vint-i-setè, vint-i-setena, vint-i-setens, vint-i-setenes: 27è / 27a / 27ns / 27es.
Vint-i-vuitè, vint-i-vuitena, vint-i-vuitens, vint-i-vuitenes: 28è / 28a / 28ns / 28es.
Vint-i-novè, vint-i-novena, vint-i-novens, vint-i-novenes: 29è / 29a / 29ns / 29es.
Trentè, trentena, trentens, trentenes: 30è / 30a / 30ns / 30es.
Trenta-unè, trenta-unena, trenta-unens, trenta-unenes: 31è / 31a / 31ns / 31es.
Trenta-dosè, trenta-dosena, trenta-dosens, trenta-dosenes: 32è / 32a / 32ns / 32es.
Trenta-tresè, trenta-tresena, trenta-tresens, trenta-tresenes: 33è / 33a / 33ns / 33es.
Trenta-quatrè, trenta-quatrena, trenta-quatrens, trenta-quatrenes: 34è / 34a / 34ns / 34es.
Trenta-cinquè, trenta-cinquena, trenta-cinquens, trenta-cinquenes: 35è / 35a / 35ns / 35es.


. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) 17a a meta.
.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cenquens) 25ns.
.T'ho he dit per (dissetena) 17a vegada.
.Vaig assistir al (trenta-cinquè) 35è congrés.

.Joan Pau (segon) 2n va ser un bon papa.
.El fill del meu cosí estudia (quart) 4t d'ESO.
.Aquesta ja és la (cinquantena) 50a convenció d'amics dels Sopa de Cabra.
.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) 31es.


1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:
Trenta-cinquena: 35a
Vint-i-dosens: 22ns
Miler: 1000è
Dissetenes: 17es
Seixanta-dosens: 62ns
Dissetena: 17a
Vint-i-unenes: 21es
Primer: 1r
Noranta-setena: 97a
Vint-i-tresenes: 23es

Estefanía Portero ha dit...

1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:

Trenta-cinquena: 35a
Vint-i-dosens: 22ns
Miler: 1000è
Dissetenes: 17es
Seixanta-dosens: 62ns
Dissetena: 17a
Vint-i-unenes: 21es
Primer: 1r
Noranta-setena: 97a
Vint-i-tresenes: 23es


2. Proposa un exercici amb oracions per realitzar amb els numerals ordinals però no el resolguis, que ja ho farà algú altri.

Escriu 10 frases que continguin numerals ordinals que tu vulguis.


4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la 17a a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els 25ns.

.T'ho he dit per 17a vegada.

.Vaig assistir al 35è congrés.

.Joan Pau 2n va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia 4t d'ESO.

.Aquesta ja és la 50 a convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les 31es.

Àlex ha dit...

1.Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:


·Trenta-cinquena: 35a

·Vint-i-dosens: 22ns

·Miler: 1000è

·Dissetenes: 17es

·Seixanta-dosens: 62ns

·Dissetena: 17a

·Vint-i-unenes: 21es

·Primer: 1r

·Noranta-setena: 97a

·Vint-i-tresenes: 23es


2. Proposa un exercici amb oracions per realitzar amb els numerals ordinals però no el resolguis, que ja ho farà algú altre.

·Escriu 10 frases on hi hagin numerals ordinals que tu coneguis.


3. Escriu vuit números ordinals amb la seva abreviació i fes el pas contrari, és a dir, els escrius amb lletres.

1r Primer
2n Segon
3r Tercer
4t Quart
5è Cinquè
6è Sisè
7è Setè
8è Vuitè


4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) 17a a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cinquens) 25ns.

.T'ho he dit per (dissetena) 17a vegada.

.Vaig assistir al (trenta-cinquè) 35è congrés.

.Joan Pau (segon) 2n va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia (quart) 4t d'ESO.

.Aquesta ja és la (cinquantena) 50a convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) 31es.

6. Inventa una petita narració de cinquanta a vuitanta paraules on apareguin diversos numerals ordinals.

·El quart dia amb mal de cap va ser realment fatal, recordava el primer i el segon dia, quan em va començar a fer mal el cap. El cinquè dia ja em vaig alarmar i vaig anar al metge que em va rebre el sisè dia. En el setè dia s'em va passar el mal de cap.

Àlex Palouzié Civit

Gingger Alvarado Herrera ha dit...

4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) ___17a___ a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cenquens) __25ns__.

.T'ho he dit per (dissetena) __17a___ vegada.

.Vaig assistir al (trenta-cinquè) __35è__ congrés.

.Joan Pau (segon) __2n___ va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia (quart) __4t___ d'ESO.

.Aquesta ja és la (cinquantena) ___50a___ convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) ___31es___.

Ferran Márquez Martínez ha dit...

1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent en parelles:

Trenta-cinquena: 35a

Vint-i-dosens: 22ns

Miler: 1000

Dissetenes: 17ns

Seixanta-dosens: 62ns

Dissetena: 17a

Vint-i-unenes: 21es

Primer: 1r

Noranta-setena: 97a

Vint-i-tresenes: 23ns

Gerard Calvera ha dit...

1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent en parelles:

Trenta-cinquena: 35a

Vint-i-dosens: 22ns

Miler: 1000

Dissetenes: 17ns

Seixanta-dosens: 62ns

Dissetena: 17a

Vint-i-unenes: 21es

Primer: 1r

Noranta-setena: 97a

Vint-i-tresenes: 23ns

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Sandra,

Tot bé, menys l'escriptura de 25ns.

Tens tres positius.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Estefania,

És Joan Pau II.

La resta bé, tres positius.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Àlex,

Tot bé, menys el papa.

Correccions:

se'm va passar.

La redacció no segueix els requissits.

Tens 4 positius.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Gingger,

És Joan Pau II.

Un positiu.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Ferran,

Miler malament, la resta bé.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Gerard,

Miler malament, la resta bé.

Reviseu la teoria.

JM.

Sheila ha dit...

4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) 17a a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cenquens) 25ns.

.T'ho he dit per (dissetena) 17a vegada.

.Vaig assistir al (trenta-cinquè) 35è congrés.

.Joan Pau (segon) 2n va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia (quart) 4t d'ESO.

.Aquesta ja és la (cinquantena) 50a convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) 31nes.

1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:

Trenta-cinquena:35a

Vint-i-dosens:22ns

Miler:1000er

Dissetenes:17nes

Seixanta-dosens:62ns

Dissetena:17a

Vint-i-unenes:21nes

Primer:1er

Noranta-setena:97a

Vint-i-tresenes:23nes

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Sheila,

Correccions:

vint-i-cinquens, 21es, 23es, 1r.

La resta molt bé.

Posant dos positius!

Gràcies per participar.

JM.

Sergio Gomez Aguila ha dit...

4. Completa les següents oracions amb l'escriptura del numeral ordinal corresponent:

.Aquella noia ha entrat la (dissetena) _17a_ a meta.

.A la marató de Barcelona vam entrar els (vint-i-cenquens) _25ns_.

.T'ho he dit per (dissetena) _17a_ vegada.

.Vaig assistir al (trenta-cinquè) _35é_ congrés.

.Joan Pau (segon) _2n_ va ser un bon papa.

.El fill del meu cosí estudia (quart) _4rt_ d'ESO.

.Aquesta ja és la (cinquantena) _50a_ convenció d'amics dels Sopa de Cabra.

.Hi havia tanta cua a la carretera que vaig comptar els vehicles hi estàvem les (trenta-unenes) _31es_.

Sergio Gomez Aguila ha dit...

3. Escriu vuit números ordinals amb la seva abreviació i fes el pas contrari, és a dir, els escrius amb lletres.

10é desé
1er primer
17é dissetè
7é seté
45é quatanta-cinqué
12ns dotzens
8é vuitè
87a vuitanta-setena

Sergio Gomez Aguila ha dit...

1. Escriu els següents numerals ordinals amb números i l'abreviació corresponent:

Trenta-cinquena: 35a

Vint-i-dosens:22ns

Miler:1000r

Dissetenes:17ns

Seixanta-dosens:72ns

Dissetena:17a

Vint-i-unenes:21es

Primer:1r

Noranta-setena:97a

Vint-i-tresenes:23es

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Sergio,

Correccions:

35è.

La resta bé.

Positiu.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Sergio,

A l'exercici 3 tots els accents estan equivocats!!!

sisè, setè...

M'anoto la teva feina.

Gràcies per participar però cal que llegeixis bé les fitxes.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Sergio,

L'exercici 1 és correcte.

Gràcies per participar.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;