dimecres, 20 de febrer de 2013

Les faltes més repetides en exàmens. Adreçat a tot l'alumnat.


Molts dels errors ortogràfics que cometem vénen donats perquè no tenim ben assimilades les normes d'accentuació, és a dir, no sabem quan s'accentuen les paraules agudes, planes i esdrúixoles en català, o potser barregem i confonem aquestes regles amb les de la llengua castellana.

L'accent diacrític també s'emporta la palma, desconeixem el significat d'aquest llistat de paraules i les accentuem o no sense solta ni volta.

Una altra falta a destacar és la de concordança, si parles en femení ha d'haver concordança de gènere i nombre i si ho fas en masculí igual. No pots barrejar ni masculins amb femenins ni singulars amb plurals. Moltes d'aquestes errades ni tan sols les fitem perquè no revisem els textos escrits perquè ens hem cansat quan els escrivíem, cosa que caldria fer un parell de vegades i després d'un petit repòs.

Però és evident que molts errors els repetim un i altre cop per diverses raons: no els anotem al nostre quadern de classe o bé ho fem malament, no ens hi fixem, no els estudiem ni revisem, perquè ens quedem capcots i feliços amb la nota i ens quedem amb el simbolisme i no els errors, llavors al proper examen o revisió tornem a cometre'ls, i l'error és nostre, perquè no ens apliquem prou, no hi posem més interès.

Verifiques tots els errors que has realitzat al llarg del curs abans de fer un examen de llengua per tal de no repetir-los o penses que és una veritable pèrdua de temps?

En la matèria de català i literatura catalana és imprescindible no fer faltes per aprovar un examen.FALTES---------------------CORRECCIONS

día---------------------------dia (-ia, sempre sense accent)

per què----------------------perquè (explicació, resposta)

dona------------------------dóna (verb 'donar', sinó vol dir 'senyora')

crèixer, nèixer---------------créixer, néixer (porten accent tancat)

Deu-------------------------Déu (divinitat, sinó: número, verb 'deure', una font)

magrada---------------------m'agrada (cal apostrofar perquè hi ha un pronom)

son--------------------------són (verb 'ser', sinó vol dir tens ganes de dormir)

algún------------------------algun (mai s'accentua perquè és aguda)

tens de / d'------------------has de / d' ('tenir que / de/ d'' és un castellanisme)

mes-------------------------més (quantitat, sinó vol dir gener, febrer...)

aprenen---------------------aprenent (els gerundis acaben en -NT)

es---------------------------és (verb 'ser', pronominalitza 'ho és')

lo cotxe---------------------el cotxe (el 'lo' no existeix a nivell escrit)

desde-----------------------des de (separat en català, en castellà va junt)

la costum--------------------el costum (el senyal, el pendent, són masculines)

mon-------------------------món (planeta, sinó vol dir possessiu 'meu')

hem sembla-----------------em sembla (no és un verb conjugat, sinó un pronom)

un altre vegada--------------una altra vegada (concordança en gènere i nombre)

desprès---------------------després (adverbi de temps. 'Desprès' vol dir generós o participi de 'desprendre')

aquest llibres----------------aquests llibres (concordança en gènere i nombre)

cambi-----------------------canvi

possar-----------------------posar

pasar------------------------passar

per el camí------------------pel camí (per+el= pel, contracció)

a l'hora---------------------alhora (adverbi de temps: 'a la vegada')

de aventures----------------d'aventures (cal apostrofar davant de vocal)

vens------------------------véns (verb 'venir', sense accent vol dir 'vendre')

prop / aprop----------------a prop (s'escriu separat)

tan--------------------------tant (= 'tanto' castellà)

quan------------------------quant ('quantitat')

donar-se compte------------va adonar-se / va adonar-se'n ('donar-se compte' és castellanisme)

exàmen---------------------examen (és plana, no s'accentua. 'Exàmens' sí)

fenòmen--------------------fenomen (és plana, no s'accentua. 'Fenòmens' sí)

hi han-----------------------hi ha (sempre en singular)


N.B. Llistat molt recomanable de repassar abans d'un examen.


(Imatge extreta de: absolutemichigan.com)!!EXERCICIS:

1. Anota les vuit parelles de paraules de l'accent diacrític que més et fan equivocar i anota el seu significat.

2. Redacta deu oracions amb les faltes que més comets d'aquesta fitxa.

3. Afegeix errades ortogràfiques que realitzes i no apareixen en aquesta fitxa. Justifica on t'equivoques.

4. Escriu vuit oracions on es vegi la concordança de genère, nombre i persona i de singulars i plurals.

5. Fòrum: reflexió lingüística. T'anotes les faltes de les redaccions, exercicis, blog, exàmens, les corregeixes amb dues columnes i les mostres al professor o bé et quedes amb la nota i estàs simplement emprenyat pel teu error. Com podries reduir el teu nombre de faltes? proposa estratègies. 

6. Explica quan s'accentuen les paraules agudes, planes i esdrúixoles i anota exemples, tant de paraules que porten accent com que no dins de les agudes i les planes. Això és bàsic per escriure amb certa lògica correctiva. 

7. Posa en comú amb la resta de la classe a veure les faltes que més es repeteixen i realitza un petit esquema com el de la fitxa i l'adjuntes aquí.

8. Proposa un exercici però no el resolguis, que ja ho farà un altre company o companya que ho desitgi.

4 comentaris :

Ingrid Vizcaino Moreno ha dit...

Ingrid Vizcaino Moreno
1BATX C Nocturn

2. Redacta deu oracions amb les faltes que més comets d'aquesta fitxa.

1- Avui fa un dia solejat.
2- El noi és llest.
3- Has de buscar informació.
4- Tinc aquest mal costum.
5- Viu a prop del supermercat.
6- Ja tinc el cotxe.
7- Demà tenim un examen.
8- Estic aprenent anglès.
9- Vols una mica més d'aigua?
10- M'agrada molt jugar a basquet.


6. Explica quan s'accentuen les paraules agudes, planes i esdrúixoles i anota exemples, tant de paraules que porten accent com que no dins de les agudes i les planes. Això és bàsic per escriure amb certa lògica correctiva.

Les paraules agudes porten la síl·laba tònica en la última síl·laba. S'accentuen quan acaben en vocal, vocal + s, -en, -in. Ex: camió, profesor.

Les paraules planes porten la síl·laba tònica en la penúltima síl·laba. S'accentuen quan no acaben en vocal, vocal + s, -en, -in. Ex: sucre, sinònim.

Les paraules esdrúixoles porten la síl·laba tònica en l'antepenúltima síl·laba. S'accentuen sempre. Ex: música, tònica.


8. Proposa un exercici però no el resolguis, que ja ho farà un altre company o companya que ho desitgi.

Classifica les següents paraules en agudes, planes o esdrúixoles:

reverència, dolç, fred, brut, pisarra, cadira, exercici, església, calaix, herència, ribera, accent, tècnic, envàs, paciència.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Ingrid,

Correccions:

soleiat, bàsquet, a l'última, professor, a la penúltima.

Tens tres positius. Molt bona feina i gràcies per participar!

JM.

diegoo ha dit...

!!EXERCICIS:

1. Anota les vuit parelles de paraules de l'accent diacrític que més et fan equivocar i anota el seu significat.
Mà-(part del cos), ma-(posseïu)
Be-(nom de la lletra o xai), bé-(singular de bens)
Dona-(esser humà de gènere femení) dóna-(verb donar)
Deu-(numeral) ,Déu-(divinitat)
Es –(pronom reflexiu), és-(forma del verb ser)
Fora-(adverbi de lloc), fóra-(verb ser)
Mes (grup de trenta dies aproximadament), més-(quantitatiu)
Se(pronom reflexiu), sé-(forma del verb ser)
Seu-(del verb seure pronom possessiu), sèu-(greix)
2. Redacta deu oracions amb les faltes que més comets d'aquesta fitxa.
1- Al meu poble la gent sol creure en déu.
2- La meva dona vol fer un pastís per berenar.
3- El meu pare és un bon jugador de futbol.
4-El meu cosí te deu anys.
5- Ma mare vol que li compri un disc de Led Zeppelin.
6- A final de mes ets pagaré el que et vaig demanar.
7- Si ell fóra metge diagnosticaria la meva malaltia.
8- El que més m’agrada de tu, és els teus ulls.
9- Si la meva tieta li dóna a la meva mare l’adreça, te l’enviaré.
10- Aquest xai no te gaire sèu.
3. Afegeix errades ortogràfiques que realitzes i no apareixen en aquesta fitxa. Justifica on t'equivoques.
1. Jo vaig acompanyar (a )la núvia - “la núvia” és CD, no pot tenir una prep. davant.
2. Després (de un) d’un recorregut…
3. Havien previst (plujes) pluges. (G/J)
4. (Portaba) -> portava (verb en passat) , (acava) -> acaba (v. acabar)
5. PRONOMS:
(dienma) -> dient-me /( anari) -> anar-hi / (tirarnos) -> tirar-nos
van entrar-hi al camp - podríem posar hi si no hi hagués “al camp“, sinó no.
no (m’en oblidaré) mai -> no me n’oblidaré mai (s’apostrofa màxim a la dreta).
“Excepció”: de + en = d’en (prep. + pronom)
6. hem / em
Hem jugat, però no em passaven la pilota.
hem - verb haver: nosaltres hem.
em - “a mi”: Complement Indirecte


4. Escriu vuit oracions on es vegi la concordança de genère, nombre i persona i de singulars i plurals.
1-Les nenes fan galetes.
2-Els animals salvatges son agressius.
3- El noi va comprar el seu llibre ahir.
4- Aquet xai és el mes petit de tots.
5- La meva germana és molt alta.
6- A les cinc de la tarda el cel es torna fosc.
7- Els llibres estan molt bruts.
8- Les seves llavors han dona bons fruits.

5. Fòrum: reflexió lingüística. T'anotes les faltes de les redaccions, exercicis, blog, exàmens, les corregeixes amb dues columnes i les mostres al professor o bé et quedes amb la nota i estàs simplement emprenyat pel teu error. Com podries reduir el teu nombre de faltes? proposa estratègies.

El nombre de faltes a una redacció es pot reduir amb exercicis d’ortografia i sobretot llegint molt.

6. Explica quan s'accentuen les paraules agudes, planes i esdrúixoles i anota exemples, tant de paraules que porten accent com que no dins de les agudes i les planes. Això és bàsic per escriure amb certa lògica correctiva.
Les paraules agudes s’accentuen quan acaben en vocal, vocal +s o –en -in.
Ex: Això, pastís, camí, cançó, avís, sorprèn,
Les paraules planes s’accentuen quan NO acaben vocal, , vocal +s o –en -in.
Ex: Exàmens,cànon, tòrcer,entristíssiu.
Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre.
Ex: Història, tònica, Núria.7. Posa en comú amb la resta de la classe a veure les faltes que més es repeteixen i realitza un petit esquema com el de la fitxa i l'adjuntes aquí.

8. Proposa un exercici però no el resolguis, que ja ho farà un altre company o companya que ho desitgi.


Exercici:Posa l’accent si cal
Mon (planeta)
Dona(verb donar)
Deu (divinitat)
Feu (passat de fer)
Fora(adverbi)
Pels(cabells)
Ma(part del cos)
Mes (1/12 part d’un any)
Ves (verb anar)
Veu (passat de veure)

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Diego,

D'entrada i per a la propera posa intros per separar enunciats de resposta i no es llegeixi tot tan enganxat.

Correccions:

possessiu, Déu (divinitat) en majúscula, té (verb 'tenir'), aquest xai (falta la essa), en una redacció (no 'a una redacció).

Tens set positius pel teu bon treball en aquest fitxa. Gràcies per ser el primer.

Ara cal que t'anotes les faltes i les corregeixis a la llibreta per tal de no repetir.les.

Salutacions.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;