divendres, 22 de febrer de 2013

Quan escrivim la B? Adreçat a tot l'alumnat.


A priori, llegint aquesta fitxa senzilleta i visual hauríem de resoldre els nostres problemes amb la lletra B i bé!


Quan escrivim B?

Escrivim la B, coneguda com a be alta en els tres casos següents:


1. Darrere de M:

Ex:

embadalir, comboi, embolicar, escombrar...2. Quan en alguns mots de la mateixa família alterna amb el so P:

Ex:

cap, cabota, llop, lloba...
3. Davant de L i R:

amable, cable, arbre, pobre, rebre...
!Excepcions:

Hi ha tres paraules que s'escriuven amb V després de la M:

Ex:

triumvir i derivats (conjunt de tres), circumval·lació, tramvia.
.Per ampliar o reforçar amb exercicis pràctics:No us perdeu pel laberint de la B!(Font: gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge)

(Imatge extreta de: lasfotosmasalucinantes.blogspot.com. Laberint d'Horta, Barcelona)
!!EXERCICIS:

1. Amplia aquesta fitxa anotant deu paraules de la regla 1, deu més de la regla 2 i deu més de la regla 3 d'escriptura de la B, en total n'has d'escriure trenta. Si algú ja ha respost la fitxa, no poden repetir-se.

2. Proposa un exercici per fer amb la B, però no el resolguis, atès que ho farà alguna companya o company que ho desitgi.

3. Anota deu paraules que s'escriguin amb B i que habitualment escriguis malament.


8 comentaris :

Ingrid Vizcaino Moreno ha dit...

Ingrid Vizcaino Moreno
1BATX C Nocturn


1. Amplia aquesta fitxa anotant deu paraules de la regla 1, deu més de la regla 2 i deu més de la regla 3 d'escriptura de la B, en total n'has d'escriure trenta. Si algú ja ha respost la fitxa, no poden repetir-se.

1 regla: ambició, ambientador, embrutar, embarcar, embolic, embalar, vamba, embalall, tambor, ambulància.

2 regla: sap-sabia, cup-cubeta, rep-rebre, cap-cabut, llop-lloba, estrep-estrebada.

3. regla: poble, blat, braç, obra, moble, blanc, brut, bruixa, bragueta, brúixola.


2. Proposa un exercici per fer amb la B, però no el resolguis, atès que ho farà alguna companya o company que ho desitgi.

Posa B o V en la següents paraules:

cor_ , _olcà , go_ern, ad_ocat, ado_ , automò_il , a_ortar , cere_ral , ne_ulós , cal_ , cal_ície , escri_a , li_eral , cur_atura , la_ial , lla_i , tre_allar.


3. Anota deu paraules que s'escriguin amb B i que habitualment escriguis malament.
mòbil, cerebral, labial, nebulós, dèbit, saba, automòbil, rebolcar, comboi, corba.

Josep Maria els exercicis que et vaig dir son del dissabte 19 de desembre 2009.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Íngrid,

Moltes gràcies pel teu treball i ben fet per cert.

Tens tres positius més, veig que no pares. Això et farà millorar, de fet ja es va veien als exàmens.

He vist la fitxa i he pogut trobar el rebre la notificació via mail, finalment res em passarà per alt, tot i que també rebre les meves pròpies respostes.

La nevadeta i potser les notes us han motivat.

Moltíssimes gràcies per estar participativa!

JM.

diegoo ha dit...

1. Amplia aquesta fitxa anotant deu paraules de la regla 1, deu més de la regla 2 i deu més de la regla 3 d'escriptura de la B, en total n'has d'escriure trenta. Si algú ja ha respost la fitxa, no poden repetir-se.

1 regla: ambidextre, ambigu, ameba, ambaixada, embús, embutxacar-se, embrionari, embruixar, imberbe, imbecil.
2 regla:concep, concebre, llop, llobató , rep, rebut.

3. regla: pebre, brutícia, branca, doble, sobre, bricolatge, abraçada, breu, cabrit, ombra.

2. Proposa un exercici per fer amb la B, però no el resolguis, atès que ho farà alguna companya o company que ho desitgi.

Posa B o V en la següents paraules:

_er_ , _en_olgut, enda_ant, geno_ès, ne_ot, so_irà, su_stanti_ació, ta_alet, tur_a, tri_ialitat.

3. Anota deu paraules que s'escriguin amb B i que habitualment escriguis malament.
Govern, curvatura, mòbil, saba, rebolcar, calavera, triumvirat, núvol,vinculat .

Ola Josep MAria, soc en Diego Arteaga de 1 de baxt. del Forat.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Diego,

Tot correcte, posant tres positius!

Gràcies per participar..

JM.

Estefanía Portero ha dit...

1.Amplia aquesta fitxa anotant deu paraules de la regla 1, deu més de la regla 2 i deu més de la regla 3 d'escriptura de la B, en total n'has d'escriure trenta. Si algú ja ha respost la fitxa, no poden repetir-se.

1. ambient, bomba, vamba, embolic, embotonar, embolcall, embragar, emboçar, èmbol, embolada.
2. sap/sabia, llop/llobató, rep-rebre.
3.poble, blat, braç, obra, doble.

2. Proposa un exercici per fer amb la B, però no el resolguis, atès que ho farà alguna companya o company que ho desitgi.

Fes un text de 50 paraules on hi hagi la B aplicant las regles anteriors.

3. Anota deu paraules que s'escriguin amb B i que habitualment escriguis malament.

Vamba, baró, saba, bena, bolcar, desimbolt, embolic, probable, arrebossat, abdicar.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Estefania,

Tres positius més, però pots treballar més l'exercici d'inventiva.

JM.

Daniel Rubio Oller ha dit...

Daniel Rubio Oller
1BATX C Nocturn


1. Amplia aquesta fitxa anotant deu paraules de la regla 1, deu més de la regla 2 i deu més de la regla 3 d'escriptura de la B, en total n'has d'escriure trenta. Si algú ja ha respost la fitxa, no poden repetir-se.

Regla 1: Ambulant, embarcació, bambú, cambrer, samba, embrió, embotit, emborratxar, rumba, arrambar.
Regla 2: Adop- Adobada; Calp- Calbet; Jacob-Jacobí; Corp-Corba; Sogorp-Sogorbí; Verp-Verboide; Llop-Llobet; Sap-Saber; Decep-Decebre; Cap-Caber.
Regla 3: Agradable, confortable, visible, blanc, blat, branca, cabra, híbrid, ginebra, febre.


2. Proposa un exercici per fer amb la B, però no el resolguis, atès que ho farà alguna companya o company que ho desitgi.

Omple els buits de les paraules següents amb b/v.
canta_a / ca_ró / cam_rer / ca_le / _aixell / llo_a / _ruixa / _aca / _iure / _lancor / di_ersitat / _rutal / cal_ície / _italitat / re_re / _roma / esta_a / _utxaca / perce_re / _ocal / _oca / _arri / _estit / Llo_arro/ _ranca / _als / _astilla / _aticà / _essons / _ar_er / _ar_a / _ossa


3. Anota deu paraules que s'escriguin amb B i que habitualment escriguis malament.
Basc, corba, rebolcar, cabell, cabussó, abat, Bamba, abocar, ebenista, gabinet.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Dani,

Bona feina, tres positius.

Però ja vas fora de terminis!!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;