dijous, 17 de gener de 2013

Pràctica de sons vocàlics. Adreçat a 2n Batxillerat.

i = [i]                                                                                                                u = [u]

e =[e]                                                                                                                o = [o]
                                           
e= [E]                                                                                                                o = [ ]


  

 a-e= [  ə ] (a cavall de la 'a' i la 'e')


a = [a]

.Les vocals obertes i tancades no porten cap problema de transcripció si porten accent, atès que aquest et marca si l'has de transcriure oberta o tancada; en canvi, per saber si la 'e' o la 'o' és oberta o tancada quan no porten accent, cal aprendre una paraula de cada manera i pronunciar-la, llavors la que més s'acosti a la pronunciació de la memoritzada serà la que hauràs de transcriure.

È= e oberta (cafè, Manresa)

É= e tancada (faré, neu)

Ò= o oberta  (però, pot)

Ó= o tancada (camió, pom)


.La i, u en diftongs i triftongs fan de semivocal, cal transcriure-les: [J], [W].

Ex: 

mai [aj], cau [aw]


.Breu resum de la fonètica catalana i molt útil:
(Imatges extretes de:  departament.cat i edu365.cat)!!EXERCICIS:

1. Transcriu les vocals assenyalades amb el símbol corresponent.

pometa, pasqua, pare, iode, assolellat, pescador, pèl, accent, harmonia, feia, pujo, coure, cantant, rec, roc.


N.B. Caldrà que t'ho maneguis per tal de representar bé el so amb el teclat.


2. Proposa un exercici de transcripció de vocals sense resoldre'l, ja ho farà un altre company o companya.

3. Descriu quatre vocals mirant el quadre, recorda que tenen tres característiques segons el mode d'articulació, el punt d'articulació i cal afegir sonora.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;