dimecres, 23 de gener de 2013

La neutralització. Adreçat a 2n de Batxillerat.La neutralització es produeix quan reduim vocals dins del sistema fonològic. Com que alguns fonemes no poden aparèixer en determinats contextos queden neutralitzats en un altre. És un fenomen que no pot encabir-se dins els fenòmens vocàlics, va pel seu compte, tot i ser dialectal. Cal posar-hi un pèl d'atenció perquè aporta dificultat.


Hi ha dos casos de neutralització fonètica:

1. Quan la [a], [e] i [ e oberta] tòniques esdevenen [vocal neutra] en posició àtona.

Ex: Alemanya, Nepal, venia, pegar, embalat.2. Quan la [o], [o oberta] i [u] tòniques esdevenen [u] en posició àtona.

Ex: Nàpols, Bolonya, pontet, rosset.. No es produeix neutralització quan:

1. Els adverbis acaben en -ment, preserven la vocal tònica de l'adjectiu d'origen:

Ex:

amable - amablement.2.  La primera part d'un compost manté la vocal tònica:

Ex:

correfoc3. La vocal neutra dels grups EA, AE, EO, es pronuncia tancada en alguns mots:

Ex:

oceà, ideal, aeroport, meteor..Per tal de cercar sons vocàlics o fonètics per les transcripcions podeu extreure'ls d'aquí:


.Per ampliar o reforçar la fonètica:
.Resum fonètic per descarregar-se:(Adaptat de: iessantanyi.cat)

(Imatge extreta de: wikipedia.org)

!!EXERCICIS:

1. Cerca deu exemples de neutralització en [] i deu més en [u].

2. Proposa un exercici sobre la neutralització sense resoldre'l, que ja ho farà un altre company o companya.

3. Assenyala els mots que tinguin una neutralització:

orfeó, arqueòleg, teatral, cineasta, envelat, pegar, cotxe, ossàs, engraellat, pometa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;