dimecres, 30 de gener de 2013

Les etapes poètiques de Josep Carner (1). Adreçat als "literaris".

Josep Carner (1884-1970)

Després de morir Joan Maragall fou batejat com a príncep dels poetes. Dins la poètica de Carner podem veure diferents evolucions poètiques en cinc etapes diferents. 
 
L’any 1957 Carner edita Poesia on volum en el qual  reescrivia, reordenava, seleccionava fins a considerar-los definitius. Aquest fet és essencial per a entendre que trobarem el mateix poema amb un vers o una estrofa diferent. El nostre poeta s'obsessiona per crear el poema perfecte.1a etapa. Els primers anys del noucentisme i la fixació d’una poètica militant (1904-1911)


Els anys que van del 1902 al 1905 són els anys de les provatures poètiques, de l’experimentació, si es vol, de formació. Edita Llibre dels poetes (1904), que inclou poesies del 1902. Convé destacar que Carner va rescatar pocs poemes d’aquest volum.

Primer llibre de sonets (1905), on es comencen a veure elements que estaran dins de la programació del noucentisme, juntament amb Els fruits saborosos  (1906) marca un punt d’inflexió en la seva trajectòria i Segon llibre de sonets (1907), és aquesta trilogia la que el farà definitivament entroncar amb un nou moviment emergent, el noucentisme. On reivindica les característiques noucentistes, ho fa mitjançant la vida quotidiana, descrivint a persones, objectes o situacions. Acostuma a contrastar l’ideal amb la realitat. És en aquesta primera etapa que es veu la seva ironia i divertiment, d’aquesta manera pot evadir-se una mica del text. Aquesta ironia també l’emprarà com a element moralitzador de la societat, per tal de perfeccionar-la. L’allunyament del poema també farà que pugui atacar-lo d’una manera més objectiva. Per aquest motiu, no apareixerà gairebé mai la primera persona, i quan ho farà serà un jo poètic intel·lectualitzat, ficcionat i no pas un jo real. És en aquesta etapa i com tot noucentista que es replanteja el dualisme camp-ciutat, perquè destacava l’urbs que aglutinava als burgesos i a les classes altes, així com tot el protagonisme en detriment de la vida del camp. I succeeix el mateix amb el concepte del classicisme. Ara allò clàssic deixarà de ser un element només estètic que partia dels models francesos, i el connotaran amb continguts de caire ideològic i d’allò més conservadors i que emmarcaven l’ordre, l’equilibri i l’harmonia. En la majoria de poemes de Els fruits saborosos (1906) podem veure això exemplificat. Però aquest poemari utilitza una arma de doble fil: un fruit intitula cada poema i a través d’ell el poeta medita sobre el pas del temps. També s’hi pot observar una caracterització vital dels personatges segons el moment que estan vivint, així doncs, fitarem la innocència de l’adolescent, la maduresa, la serenor, i la vellesa, admesa. Josep Carner manipularà allò clàssic, i que havien usat els modernistes. D’aquesta manera aconseguirà fixar uns valors morals: la previsió, el domini, la natura, el seny, l’asserenament, el domini de les situacions, la família, el plaer d’observar les coses senzilles o saber aprofitar-se de les circumstàncies. Quedarà plasmat en poemes com “Les llimones casolanes”, “Com les maduixes” o “La poma escollida”, per citar-ne alguns.

Carner finalitza aquesta primera etapa editant Verger de les galanies (1911), però no deixa de ser un fil conductor més de la poètica anterior. S’hi pot veure al poeta juganer, al poeta enamorat, irònic, jove i amb afany per plasmar i poetitzar qualsevol cosa, tot emmarcat en un espai idealitzat..Per ampliar o reforçar:
(Font: Aulet, Jaume, (2011). Estudi preliminar dins Supervivient d'un cant remot. Antologia poètica, Edicions 62, Barcelona)


(Imatge extreta de: lliurapensament.blogspot.com)!!EXERCICIS:

1. Comenta un poema de la primera etapa de Josep Carner. Interpreta'l i cerca'n les característiques de la seva escriptura.

2. Realitza un petit resum sobre els principals punts del programari noucentista. 

3. De què tracta el poema "Com les maduixes"? Justifica la resposta.

4. Redacta un petit resum d'aquesta etapa i que et servirà per a contextualitzar qualsevol poema anterior al 1911.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;