dimecres, 9 de maig de 2012

Les terminacions de paraules. Adreçat a tot l'alumnat.Un dels inconvenients que podem trobar a final de mot és pensar què hem d'escriure, per exemple, una vocal accentuada o un infinitiu.

Ex: cantà o cantar.

Aquest seria un cas que caldria veure en cada oració escrita.


Podem trobar dues opcions:

1. Si parlem en passat, llavors portarà una -À, -É o -Í accentuada i faran que el verb tingui un temps ja finalitzat.

Ex:

-La Joanna dormí tres hores abans de visionar el film.

(Ja ho va fer, Pretèrit Perfet Simple)

'dormí' equivaldria a 'va dormir'.

En canvi, si diem:

Ex:

-Que jo dormi ara, no depèn de mi.

(Està en temps verbal més proper, Present de Subjuntiu)


2. Podem trobar mots que acaben amb -À /-AR, -È /-ER, -É/-ER, -Ó/-OR, -U/-UR.

Capità, alzinar, cautxú, campanar, vindré...(Fotografia de: Maria Rosa Corretgé)


!!EXERCICIS:

1.Amplia el punt número dos de la fitxa. Amplia el nombre de paraules accentuades i que finalitzen amb erra de les vocals A, E, O, U.

2.Escriu la terminació que calgui en cada cas:

-À/-AR: sof__ , alzin__, capit__, timp__, campan__, far___.

-È/-ER: senc__, caf___, al___, pod___, collib___, sab___.

-É/-ER: vindr__, fem___, esparv___, cantar___, carr___, sal___.

-Ó/-OR: escorxad___, canç___, expulsi___, pescad___, tim___, fort___.

-Ò/-OR: pl__, aix___, all__, cl___, ress___, fl____.

-Ú/-UR: cautx__, seg___, alg___, mad___, m___, d___.


Exercici extret de: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura 2n ESO, Cruïlla, Projecte 3 Punt 16, Barcelona.


3. Explica per què tens confusió a l'hora d'escriure un verb accentuat o finalitzat amb erra (infinitiu) en una oració i com ho resolts.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;