divendres, 4 de maig de 2012

Tacó i taló. Dues paraules que creen confusió. Adreçat a tot l'alumnat.


Hom veu clara la diferència que hi ha entre 'tacó' i 'taló', però no sempre és així veiem les diferents ascepcions que dóna el DIEC:

.Tacó:

1. Taló d'un calçat.

2. Peix de la família dels bòtids, de 10 a 20 centímetres de llargada, amb el costat ocular bru i amb taques fosques, i els ulls sobre el costat esquerre, grossos i molt separats..Taló:

1. Part posterior del peu.

2. Part vulnerable d'algú. Taló d'Aquil·les.

3. Part del calçat, d'una mitja, d'un mitjó, que cobreix el taló del peu.

4. Peça més o menys alta col·locada sota el taló del calçat per alçar-lo.

5. Part posterior, blana, de la peülla del cavall, de la vaca.

6. Part inferior i posterior de certs objectes.

7. Extrem inferior de l'arc d'alguns instruments cordòfons (de corda), la part més propera al mànec.

8. Motllura el perfil de la qual es compon de dos arcs del mateix radi, convexa en la seva part superior i còncava en la inferior.

9. Document, generalment de crèdit, consistent en un full que hom separa d'un bloc en ell qual queda la matriu o comprovant del full separat.


Només trobem un cas, la primera ascepció de 'tacó' que ens remet a 'taló', per semblança. La resta de significats són ben clars i diferenciats, però en l'oralitat o per lapsus linguae podríem utilitzar-ne una per una altra. A qui no li ha passat alguna vegada?

Hem vist que el mot 'taló' és molt ric en ascepcions i s'aplica a diferents matèries: ciències, música...


(Font: DIEC)

(Fotografia: Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:

-Escriu cinc oracions amb 'tacó' i cinc més amb 'taló' on utilitzis diferents ascepcions de cada mot.

-Aporta dues parelles de mots que puguin causar confusió a nivell oral o escrita per la seva semblança i justifica el perquè.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;