dimarts, 2 d’agost de 2011

Ortografia essencial (4). L'accent diacrític. adreçat a tot l'alumnat.

Ja hem donat una ullada a l’accent diacrític diverses vegades, però aquest cop i de manera molt esquemàtica recordarem les paraules que més sovintegen i que per tant, escrivim amb més freqüència malament. En verd assenyalaré els que més ens fan equivocar, en color roig els que no fallem sempre però que cal que hi posem atenció i en negre els que coneixem.

.Bé, béns: riquesa, adverbi.
.Be, bens: xai, lletra B.

.Bóta, bótes: recipient.
.Bota, botes: calçat, verb botar (saltar)

.Déu, déu, déus, adéu: divinitat, salutació.
.Deu, deus: nombre, font, verb deure.

.Dóna, dónes: verb donar.
.Dona, dones: senyoreta.

.És: verb ser.
.Es: pronom (substitueix al nom).

.Fóra: verb ser en passat.
.Fora: adverbi de lloc.

.Mà: extremitat.
.Ma: pronom personal.

.Més: quantitatiu.
.Mes: període de l’any, conjunció equivalent a ‘però’.

.Món: la terra.
.Mon: possessiu.

.Móra, móres: fruit dels esbarzers.
.Mora, mores: senyora del Magrib.

.Nét, néta, néts, nétes: parentiu.
.Net, neta, nets, netes: adjectiu.

.Ós, óssa, óssos, ósses: animal salvatge.
.Os, ossos: part del teixit del cos humà.

.Pèl, pèls: vellositat.
.Pel, pels: contracció de PER + EL..Què: interrogatiu, exclamatiu i relatiu precedit de preposició: A QUÈ, EN QUÈ, PER QUÈ, DE QUÈ.
.Que: conjunció, relatiu. Mai té funció interrogativa ni exclamativa.

.Sé: verb saber.
.Se: pronom reflexiu.

.Séc, sécs: plec del vestit.
.Sec, secs: verb seure, adjectiu.

.Sí, sís: afirmació.
.Si: conjunció, nota musical, pronom reflexiu.

.Sóc: verb ser.
.Soc: esclop, soca.

.Sòl, sòls, subsòl: el terra.
.Sol, sols: astre, adjectiu, verb soler, adverbi, nota musical.

.Són: verb ser.
.Son: ganes de dormir, possessiu.

.Té: verb tenir.
.Te: infusió, nom de lletra, pronom feble.

.Ús: verb usar.
.Us: pronom feble.

.Véns, vénen: verb venir.
.Vens, venen: verb vendre.

.Vés: verb anar.
.Ves: verb veure (veges).

.Vós: tractament de vostè.
.Vos: pronom feble.


!! EXERCICIS:

-Anota els accents diacrítics que escriguis malament i redacta una oració amb cadascun on es vegi clarament el seu significat.

-Amplia aquesta fitxa cercant més mots de l’accent diacrític i anota el seu significat.

-Redacta vuit oracions on apareguin en cadascuna tres paraules de l’accent diacrític d’aquesta fitxa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;