dimarts, 30 d’agost de 2011

Frases fetes del cos humà (7): CAP (4). Adreçat a tot l'alumnat.Només recordar que les frases fetes tenen sentit figurat, és a dir, que voldran dir una cosa diferent al que diuen les lletres.

-Tenir el cap dur: Tenir dificultats a aprendre les coses.
-Tenir el cap ple de fum: Tenir idees poc consistents.
-Tenir el cap ple de grills: Tenir idees poc consistents.-Tenir el cap ple de pardals: Ésser molt fantasiós.
-Tenir pardalets al cap: Il·lusionar-se fàcilment.
-Tirar pel cap: Rebutjar qualsevol acció i fer riota de qui l’ha produït.
-Tirar-se de cap a les parets: Desesperar-se.
-Tirar-se els plats pel cap: Renyir.
-Tirar-s’hi de cap: Emprendre quelcom de manera decidida.
-Tirar-s’ho pel cap: Desvalorar una mercaderia.
-Trencar-se el cap: Preocupar-se.
-Treure cap: Tenir relació, efectivitat.
-Treure cap a carrer: Tenir relació, efectivitat.
-Treure del cap: Dissuadir.
-Treure el cap de l’aigua: Superar les dificultats.
-Treure’s del cap: Oblidar.
-Treure’s del seu cap: Inventar.
-Venir cap per mans: Venir just.
-Venir cap per mànegues: Venir just.

(Extretes de http://www.xtec.cat/~eescola/cos)

!! EXERCICIS:

-Escriu sis oracions amb les frases que més t’agradin amb Cap.

-Cerca la frase feta equivalent a les següents oracions:


.El comerciant en veure el producte, no hi estigué d’acord.

.Aquella noia era impossible per a ell.

.No hi havia manera que el matrimoni s’avingués.

.La cistella va arribar al darrer segon del partit per assolir la victòria.

.L’empresari va solventar el problema econòmic amb certa habilitat.

.Quan m’agrada una cosa tinc moltes alegries personals.

.Estava molt tensa quan no li van regalar allò que tant esperava.

.El ciclista va recuperar-se després de la caiguda i va seguir competint.

.Els actors del teatre sovint i per no quedar-se en blanc improvisen.

.Hi ha companys de feina amb idees equivocades o poc argumentades però volen ser escoltats tot i no arribar enlloc.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;