dimecres, 24 d’agost de 2011

Exercici ortogràfic. Adreçat a tot l'alumnat.
Anem a fer un repàs a través d'un exercici d'esmentar la forma correcta d'alguns errors tant a nivell oral com escrit i que ens fan fer molts errors ja sigui d'una manera o de l'altra.


!! EXERCICI:

-Subratlla la forma correcta de les següents oracions:

.Aquell fet (ha com mogut / ha commogut) tots els assistents a la reunió.

.Moltes reaccions posteriors (s’ hi ha / s’hi han) referit amb atenció.

.A les sis del vespre he d’anar a un (lloc / puesto) ràpidament.

.Tot i ser bessones, són dues noies (diferentes / diferents).

.No tinc (massa / masses) ganes de fer res.

.Manel, veig que no poses (gaire / gaires / gairas) motivacions per les coses.

.Mare, no tinc (prouta / prou) llet per esmorzar.

.El públic animava amb (forces / força) esperança.

.Avui he acabat (totes les fulles / tots els fulls) de la meva llibreta.

.La Júlia (es / és) una noia molt amable amb tothom.


.No arribo a la (quantitat / cantitat) que em demanen per comprar el cotxe.

.La (semana / setmana) passada em vaig trobar un antic company dins (d'un aula / d'una aula).


.Aquell futbolista no tenia suficient (calitat / qualitat) per jugar la Copa d'Europa.


.Em sento (atret / a tret) per aquella noia.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;