dimarts, 17 de maig de 2016

Varietats geogràfiques. El nord-occidental. Adreçat a tot l'alumnat

El parlar nord-occidental abraça la zona que envolta el Segre. Va des de la Cerdanya i l’Urgellet fins a l’Ebre, i els seus afluents.

Al País Valencià trobem zones de transició entre els parlars nord-occidental i el valencià: són els parlars d’una part de la Plana Alta, una part de l’Alcalatén, el Maestrat i els Ports de Morella.

No podem oblidar-nos de la franja oriental d’Aragó, que a nivell administratiu és aragonesa, però és de parla plenament catalana. Per una altre costat, el Principat d’Andorra és l’únic país on el català és llengua oficial.

La variant nord-occidental comprèn tres subdialectes molt personalitzats: el pallarès, el ribagorçà i el tortosí, un parlar de transició al valencià.

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: sites.google.com)!!EXERCICIS:

1.      El parlar de la Vall d’Aran pot considerar-se nord-occidental? Per què? Raona la teva resposta.

2.      Assenyala els trets dialectals dins d’aquest fragment de l’obra “Miracles i Espectres” de Joan Barceló.

Mor vestit de seda, el dia, de
seda i de vernís


De color de la pelfa negra perquè el pagès ha cremat la rastolla. Lo terròs, de bon matí estrenat, és vellut misteriós clapat de palla cendrosa i grisa, vellut que la mà del vent serè allisse i pentine.

Los pagesos s'han alçat amb lluna destenyida, quan la fresqueta de la marinada ere bona per cremar palla i rastolla. Lo cel tenyit de lila i de fum denunciae el rumrumeig del foc. Però un alzinar farcit d'arbres morts ere a tocar del tros i el virus de les flames l'ha mossegat, l'ha rostat i el turonet sencer s'encèn que s'encèn. I la lluna sense tint es desfà per la trena de l'horitzó. Lo bosc s'embaume de foc i de fum, les guineus fugen pregonant la desfeta: l'incendi dels arbres val per un sac de tronades. Ho saben les bèsties i els pagesos. Vesse color morat, pasta moradenca, lo cel, vermell de flama viva i blau estrenat de matí. Lila que preconitze penitència i enterrament.

Han rosegat mig bosc, les xarpades del foc i la manota del vent, i ara un paisatge infernal guarnix los xiscles de les bestioletes del matí. Les garses, negre iridiscent a les plomes, són les úniques bèsties que complementen lo vellut negre, los arbres retuts, les bardisses de ferro carbonitzat. Les garses són los dimoniets del rastoll cuit.

Silenci esqueixat. Silenci.

Tots los personatges processonen gairebé ran dels astres, de lluny els diríeu encaputxats, arbres desfilant, ombres amb pampallugues.

Aquests espectres enterren lo dia, desen los raigs de llum lluenta al gorg més pregon de la serralada, tapen les hores amb seda blanca i les pinten de vernís.

És per això que mor vestit de seda, el dia, de seda i de vernís.

I un pollancre grassonet assenyala el camí del silenci esbotzat.


(Fragment de l'obra Miracles i espectres. Palma de Mallorca: Moll, 1981, p. 19-20)3.      Destria els següents trets segons siguin específics del català nord-occidental, del valencià o compartits per ambdós dialectes.

.Combinacions pronominals: li’l, li la, li’ls, li les.

.Ús dels possessius: meua, teua, seua...

.Formes plenes dels pronoms: me, te, se... davant del verb.

.Desinència [e] en la 1a persona del singular del present d’indicatiu.

.Desinència [o] en la 1a persona del singular del present d’indicatiu.

.Plural en –ns.

.Desinències –ara, -era, -ira de l’imperfet de subjuntiu.

.Emmudiment general de la –d- intervocàlica.

.Article masculí “lo”.

.Paraules com: eixa (aquesta), capell (barret), creilla (patata), aixina (d’aquesta manera), bresquilla (préssec), carlota (pastanaga), carrasca (alzina).


4.      Dibuixa un mapa i assenyala el domini lingüístic del dialecte nord-occidental.

5.      Realitza un esquema amb els principals trets del dialecte nord-occidental.

6.      Ampliació 1: cerca alguns trets característics dels dialectes: pallarès, ribagorçà i tortosí.

7.      Ampliació 2: amplia la present fitxa amb més trets del dialecte nord-occidental. Si cal ajuda’t d’Internet.


8.      Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis de la present fitxa? Amb quines dificultats t’has trobat i per què? Com pots resoldre-les?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;