dissabte, 28 de maig de 2016

Quan emprem 'ser' i 'estar'? Adreçat a Batxillerat

Aquests són els principals usos dels verbs ‘ser’ i ‘estar’.


QUAN UTILITZEM ‘SER’?


1.      Amb significat d’existència.

Ex:

-No serà mai el president.
-No és que li notifiqués a temps.


2.      Tenir lloc. Representat per un CC de Temps.

Ex:

-El partit serà el dia 22 de maig.
-L’empresa serà tancada el divendres.


3.      Indica localització espacial. Pot acompanyar-se d’un CC de Temps.

Ex:

-Avui és a Lleida.
-A les deu ja érem a Londres.


4.      Localització temporal.

Ex:

-Quin dia som avui?
-Ja som al maig.


5.      S’acompanya d’un adjectiu o bé un sintagma preposicional, indica qualitat permanent.
Ex:
-La paella és d’acer.
-La Marta és rossa.

6.      S’acompanya d’un participi passat, veu passiva.

Ex:

-Els vencedors van ser traslladats en autocar.
-No va ésser el millor, emperò ho va intentar.


CASOS DE VACIL·LACIONS

En termes generals s’empra ‘ser’, emperò de vegades s’opta per ‘estar’.

1.      Amb CC de Companyia.

Ex:

-Avui és amb la tieta.
-En Joan és amb el seu pare.


2.      Amb adjectius, qualitats transitòries.

Ex:

-En Martí és atractiu.
-L’amanida és fresca.     USOS DEL VERB ‘ESTAR’

     .No s’admet el verb ‘ser’:

1.      Haver-se acabat una cosa.

Ex:

-Has acabat de mudar-te? Ja estic!
-Ja està, he finalitzat els exàmens!
2.      Viure, residir.

Ex:

-La Joanna està a Tarragona.
-La professora està vivint a Blanes.


3.      Treballar, estudiar.

Ex:

-El meu germà està a la universitat.
-Estudio anglès des que estic a ensenyament.


4.      Amb un sintagma preposicional sense matís de locatiu.

Ex:

-Luis Suárez encara no està recuperat de la lesió.
-El nou disc de Bruce Springsteen ja està finalitzat.

5.      Amb un adjectiu, qualitats transitòries.

Ex:

-Els meus pares estan patint per si aprovaré el curs.
-El barri del meu poble està deteriorat.


6.      Amb un adjectiu, com està col·locat un objecte o quelcom.

Ex:

-La torre de Pisa està inclinada.
-L’estructura de l’edifici està malmesa.


7.      Amb un participi passat, com a resultat d’una acció.

Ex:

-El semàfor està vermell.
-Se sobreentén que allò no ho podia fer.USOS AMB VACIL·LACIONS

.Amb sintagmes preposicionals que expressen estats, llocs figurats... També podem emprar ‘ser’.

Ex:

-Estic a punt de netejar l’habitació.
-Em va tocar estar a la mesa electoral.


!Pots reforçar o ampliar informació als següents enllaços:


(Material adaptat de: CPNL)

(Imatge extreta de: zimbio.com)
!!EXERCICIS:

1.      Realitza un esquema on resumeixis els principals usos del verb ‘ser’ i ‘estar’.

2.      Inventa un exercici amb oracions sobre el verb ‘ser’ i ‘estar’.

3.      Reflexiona sobre la present frase: el president de la Generalitat de Catalunya Josep Tarradelles en arribar de l’exili va dir: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”. És correcta l’oració? Raona la teva resposta amb la teoria.

4.      Redacta quatre oracions on s’empri ‘ser’ i delimita el cas que exemplifiques i quatre més amb ‘estar’, fent el mateix.

5.      Aporta els casos on es produeix vacil·lació entre els casos de ‘ser’ i ‘estar’, és a dir, que tant podem emprar-se un com l’altre.


6.      Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis de la present fitxa? Què t’ha resultat més complicat i per què? Has arribat a alguna conclusió sobre l’ús dels verbs ‘ser’ i ‘estar’? Quina?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;