dijous, 19 de maig de 2016

L'oració subordinada adverbial. Adreçat a 4t d'ESO i Batxillerat


Podem trobar dues classes d’oracions adverbials:

.Les que equivalen a un adverbi. Realitzen la funció de complement circumstancial.

  

.Les que s’uneixen a l’oració principal mitjançant una conjunció, locució conjuntiva o una preposició. S’anomenen Pròpies.

A)    Les equivalents a un adverbi s’introdueixen per un nexe o una forma no personal del verb (infinitiu, gerundi o participi) i poden ser de tres maneres:

1.      Oracions subordinades de manera

Expressen com es porta a terme l’acció de l’oració principal.

Realitzen la funció de complement circumstancial de manera (CCM) i poden substituir-se per “Així”.

S’introdueixen per nexes com: com, com si, tal com...

Ex:

-En Jaume va fugir amb els diners com si ho hagués fet sempre.
(En Jaume va fugir amb els diners així)

-Cantava mentre conduïa.
(Cantava així)


2.      Oracions subordinades adverbials de temps

Ens adverteixen del moment en què es realitza l’acció de l’oració principal.

Realitzen la funció de complement circumstancial de temps (CCT) i poden substituir-se per: “llavors”.

S’introdueixen amb nexes com: quan, abans que, després que, des que...

Ex:

-Abans que en Jordi comprés el cotxe, en Joan sempre anava amb ell.
-En arribar de l’escola es va adonar que no es trobava gens de bé pel virus.3.      Oracions subordinades adverbials de lloc

Indiquen el lloc relacionat amb l’acció de l’oració principal.

Realitzen la funció de complement circumstancial de lloc (CCLL) i poden substituir-se per: “allà”.

S’introdueixen amb nexes com: on, d’on, per on...

Ex:

-La Joanna ha marxat de viatge on hi ha l’edifici més llarg del món.B)    Les que s’uneixen a l’oració principal a través d’una conjunció o locució conjuntiva. S’anomenen Impròpies. Poden ser de tres tipus diferents:1.      Subordinades adverbials comparatives

Són subordinades adverbials de quantitat, atès que mantenen una relació d’igualtat, de desigualtat o de proporcionalitat.

.Igualtat: igual que, tan...com, exacte a + determinant + que...

Ex:

-És tan alt com el seu pare..Desigualtat:

A)    Superioritat: més... que, millor... que, etc.

Ex:
-Ha ballat més que els seus amics.

B)    Inferioritat: menys... que, pitjor... que, etc

Ex:
-Ha tret menys nota que els seus companys..Proporcionalitat: com més... més/menys, com menys... menys/ més...

Ex:
-Com més s’esforçava més motivat es trobava.


2.      Subordinades adverbials causals

Indiquen la causa d’allò que s’explana a l’oració principal.

Són introduïdes per nexes com: ja que, perquè, atès que, com que...

Ex:
-Com que no el coneixia, no li va donar almoina.


            3. Subordinades adverbials finals

Marquen la finalitat expressada a l’oració principal.

S’introdueixen amb els nexes: a fi que, perquè, per tal de/que...

Ex:
-Anirà a dinar al restaurant per tal de tenir més temps lliure.


4.      Subordinades adverbials consecutives

Indiquen la conseqüència de l’oració principal.

S’introdueixen amb els nexes: de manera que, tan/tant... que, fins al punt que...

Ex:

-Es va sentir tan fatigat que es va adormir llegint el llibre.5.      Subordinades adverbials condicionals

Expressen la condició a fi que es realitzi el que expressa l’oració principal.

S’introdueixen amb els nexes: si, posat que, sempre que, llevat que, en cas que...


Ex:

-Llevat que no plogui, es podrà realitzar el concert.6.      Subordinades adverbials concessives

Expressen un impediment o objecció envers l’oració principal.

S’introduexien amb els nexes: encara que, tot i que, per més que, malgrat que...

Ex:

-Malgrat que té les entrades no sap si podrà assistir a la final del campionat.!Pot ampliar i reforçar continguts en els següents enllaços:

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: es.slideshare.net)!!EXERCICIS:

1.      Escriu dues oracions subordinades adverbials de manera, dues més de temps i dues més de lloc.2.      Esmenta la tipologia de les següents oracions subordinades adverbials segons siguin de manera, de temps o bé de lloc.

.Anirem fins on hi ha el cartell.
.Fuig com puguis.
.Quan van sortir de la biblioteca, van anar al cinema.
.No et posis on no et demanen.
.Realitzava els deures de casa mentre enviava WhatsApps.
.La Júlia i la Martina, quan surten d’entrenar, juguen plegades.

3.      Esmenta el tipus de comparatives que apareixen en les següents proposicions:

.Com més alt era menys intel·ligent es tornava.
.Ha estudiat més que el seu veí.
.El seu equip era pitjor del que es pensava.
.Ha nevat més que a l’hivern passat.
.L’obra de teatre ha estat millor del que li van dir.
.És tan simpàtic com el seu pare.

4.      Relaciona la proposició subordinada amb la idea que expressa: condicional, consecutiva, concessiva, final, causal.

.Si vols, pots anar a comprar pa.
.Encara que li ho comentis no s’ho creurà.
.Per tal que estigués content, el va ajudar.
.El vincle es va perdre perquè no es veien sovint.
.Va assentir, de manera que va comprendre l’explicació.
.Llevat que plogui menjarem d’hora.

5.      Redacta dues oracions amb cadascun dels següents nexes:

Com que, per tal de, a fi que, fins al punt que, igual que, llevat que, malgrat que, encara que.

6.      Explica quina és la diferència que hi ha entre una oració subordinada causal i una final. Posa exemples.

7.      Escriu sis oracions subordinades adverbials, subratlla-les i substitueix-les per un adverbi equivalent.8.      Indica si són vertaderes o falses les següents afirmacions:

.Atès que és un nexe subordinant final.
.La subordinada adverbial final i la causal tenen els mateixos nexes.
.Les subordinades concessives s’introdueixen amb la partícula on.
.El nexe malgrat que és commutable per encara que.
.Les subordinades comparatives són adverbials de quantitat.
.Totes les subordinades adverbials són equivalents a un adverbi.


9.      Esmenta quina funció fan les següents subordinades adverbials.

.Quan va obrir la boca per bufar, en sortiren unes bombolletes transparents.
.Si la porta hagués estat oberta, segurament s’hauria escapat.
.Malgrat els seus esforços per superar el curs, no ho va aconseguir.
.De manera que no vaig tenir cap més opció que pagar el bitllet.
.Vaig comprar el pa per tal de fer-me l’entrepà.


10. Inventa un exercici per tal de treballar les oracions adverbials. A més de l’enunciat ha de contenir paraules o oracions. No us passeu d’espavilats/ades!!


11.  Exercici d’ampliació i de reforç: explica què és un adverbi, les diferents tipologies que existeixen i escriu-ne exemples.12.  Autoavalua’t: com t’has sortit els exercicis de la present fitxa? Esmenta les principals dificultats amb què t’has trobat i per què? T’ha ajudat la fitxa per resoldre-les? Com explicaries a una companya que no ha pogut assistir a la sessió, què és una oració subordinada? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;